25 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Kör parallellslalom med traktor

ÖSTRA TUNHEM: Tredje upplagan av populärt traktorrace

Traktorracet i Östra Tunhem blev en omedelbar framgång när det startades upp för två år sedan. Nu hoppas arrangörerna på att tredje upplagan blir minst lika lyckad.

Det är något med lukten av diesel som förångas till ljudet av motorvrål, säger Bengt Lennartsson, styrelseledamot i Gudhemsbygdens hembygdsförening och en av initiativtagarna för traktorracet i Östra Tunhem.

– Lite rått kan man säga att det är det som drar folk. För mig är det lika viktigt med den sociala biten och att vi som bygd samlas och gör någonting tillsammans.

Reglerna är enkla. Genomförandet är mer komplicerat. Deltagarna får starta sina traktorer innan startsignalen går, men själva racet startar tio meter bakom fordonet. När signalen ljuder ska de sedan springa till traktorerna, klättra upp i förarsätet och sedan köra en 100 meter lång slalombana. När de kommer över till andra sidan måste de vända för att köra tillbaka i samma bana som förut. För att minimera slumpen som faktor kör deltagarna i tre omgångar mot varandra. Vinnarna går sedan vidare till final.

Traktorracet i Östra Tunhem startade för tre år sedan. Redan från början var det en publik- och deltagarsuccé. Åskådarskaran för arrangemangen har under de två tidigare arrangemangen uppgått till 1 300 respektive 1 400 personer.

– Åskådarna är mellan 2-85 år gamla. Och många är nog beredda att resa en bit för att vara med, säger Bengt Lennartsson.

I anslutning till traktorracet anordnas en uppvisning av veterantraktorer. Bengt Lennartsson vet inte på förhand hur många som deltar, men förra året dök 40 traktorer upp.

Arrangemanget äger rum på fredag.

Det är något med lukten av diesel som förångas till ljudet av motorvrål, säger Bengt Lennartsson, styrelseledamot i Gudhemsbygdens hembygdsförening och en av initiativtagarna för traktorracet i Östra Tunhem.

– Lite rått kan man säga att det är det som drar folk. För mig är det lika viktigt med den sociala biten och att vi som bygd samlas och gör någonting tillsammans.

Reglerna är enkla. Genomförandet är mer komplicerat. Deltagarna får starta sina traktorer innan startsignalen går, men själva racet startar tio meter bakom fordonet. När signalen ljuder ska de sedan springa till traktorerna, klättra upp i förarsätet och sedan köra en 100 meter lång slalombana. När de kommer över till andra sidan måste de vända för att köra tillbaka i samma bana som förut. För att minimera slumpen som faktor kör deltagarna i tre omgångar mot varandra. Vinnarna går sedan vidare till final.

Traktorracet i Östra Tunhem startade för tre år sedan. Redan från början var det en publik- och deltagarsuccé. Åskådarskaran för arrangemangen har under de två tidigare arrangemangen uppgått till 1 300 respektive 1 400 personer.

– Åskådarna är mellan 2-85 år gamla. Och många är nog beredda att resa en bit för att vara med, säger Bengt Lennartsson.

I anslutning till traktorracet anordnas en uppvisning av veterantraktorer. Bengt Lennartsson vet inte på förhand hur många som deltar, men förra året dök 40 traktorer upp.

Arrangemanget äger rum på fredag.

  • Axel Norén