27 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Falköpings mejeri köper upp Grådö mejeri

Fler jobb och ökad produktion. Det är ambitionen när Falköpings mejeri köper upp Grådö mejeri i Dalarna.
– Köpet kommer att ge positiva effekter för både Falköping och Grådö, säger Thomas Andersson, vd på Falköpings mejeri.

I dag står det klart att Falköpings mejeri köper upp företaget i Dalarna. Säljare är Coop.

– Vi har diskuterat det i ett par månader. Tanken är att vi ska kunna öka produktionen, både i Grådö och Falköping, säger Thomas Andersson på Falköpings mejeri.

Grådö mejeri var nedläggningshotat när Konkurrensverket tvingade Arla att göra sig av med det i samband med fusionen med Milko 2011. Året därpå köpte Coop upp mejeriet och efter första året gick verksamheten med vinst, skriver kooperativet i ett pressmeddelande. Att Coop nu säljer mejeriet gör att Grådö kan rikta in sig mot andra stora aktörer på livsmedelsmarknaden, säger Thomas Andersson.

Framför allt är det i Grådö som Thomas Andersson ser en möjlighet till nya jobb. Men han har inga siffror i dagsläget.

– Det kan vi bara spekulera om nu, säger han.

Köpet ska ge företaget möjlighet att utöka produktsortimentet. Den geografiska placeringen av mejeriet är också viktig.

– Det är en strategiskt bra plats för oss i mellansverige och ligger bra i förhållande till Stockholm.

I dag producerar Grådö mejeri runt 50 miljoner liter mjölk varje år, men Thomas Andersson på Falköpings mejeri menar att det kooperativt ägda företaget har kapacitet till att dubbla den siffran. Falköpings mejeri producerar 150 miljoner liter mjölk årligen. I samband med köpet övertar Falköpings mejeri Grådös avtal och förpliktelser gentemot mjölkbönder och medarbetare.

I dag står det klart att Falköpings mejeri köper upp företaget i Dalarna. Säljare är Coop.

– Vi har diskuterat det i ett par månader. Tanken är att vi ska kunna öka produktionen, både i Grådö och Falköping, säger Thomas Andersson på Falköpings mejeri.

Grådö mejeri var nedläggningshotat när Konkurrensverket tvingade Arla att göra sig av med det i samband med fusionen med Milko 2011. Året därpå köpte Coop upp mejeriet och efter första året gick verksamheten med vinst, skriver kooperativet i ett pressmeddelande. Att Coop nu säljer mejeriet gör att Grådö kan rikta in sig mot andra stora aktörer på livsmedelsmarknaden, säger Thomas Andersson.

Framför allt är det i Grådö som Thomas Andersson ser en möjlighet till nya jobb. Men han har inga siffror i dagsläget.

– Det kan vi bara spekulera om nu, säger han.

Köpet ska ge företaget möjlighet att utöka produktsortimentet. Den geografiska placeringen av mejeriet är också viktig.

– Det är en strategiskt bra plats för oss i mellansverige och ligger bra i förhållande till Stockholm.

I dag producerar Grådö mejeri runt 50 miljoner liter mjölk varje år, men Thomas Andersson på Falköpings mejeri menar att det kooperativt ägda företaget har kapacitet till att dubbla den siffran. Falköpings mejeri producerar 150 miljoner liter mjölk årligen. I samband med köpet övertar Falköpings mejeri Grådös avtal och förpliktelser gentemot mjölkbönder och medarbetare.

  • Axel Norén