28 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Provborrning på agendan i Almedalen

Kommunen skickar sex representanter

Minerallagen måste ändras så att den tar hänsyn till unika natur- och kulturvärden, säger kommunalråd Ulf Eriksson (M). I dagarna ska Falköping vara med och lyfta frågan i Almedalen.

– Almedalen är ett jättebra forum att synliggöra frågan i. Vi har ett färskt beslut med oss från Bergsstaten om att tillåta prospektering på Falbygden. Det här är ingen teori, det är ett faktiskt beslut, säger kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson (C).

Prospekteringsfrågan lyfts under ett seminarium som Naturskyddsföreningen och Lantmännens riksförbund arrangerar tillsammans med nio kommuner. Falköpings kommun är en av medarrangörerna.

Faktorer som natur- och kulturvärden prövas i dag inte i behandlingen av ett undersökningstillstånd, enligt Ulf Eriksson. Den processen tas upp först senare.

– Det skickar fel signaler till markägare och alla som bor i området. Det måste finnas ett bättre skydd för naturvärden och det måste prövas redan i första instans, säger han.

Beslutet om gas- och oljeprospektering på Falbygden har överklagats av Falköpings kommun.

Mer statligt ansvar

Falköpings kommun är även med och arrangerar ett seminarium där Sveriges flykting- och integrationspolitik står i fokus. I seminariet efterlyser de arrangerande kommunerna att staten ska ta ett större ansvar för integrationsarbetet. Ulf Eriksson ska också sitta med i en panel där integrationsfrågor diskuteras.

Falköpings kommuns deltagande i Almedalen beräknas kosta 50 000 kronor, vilket i snitt blir 8 300 kronor per representant. I summan ingår ersättning för boende och resa till och från Almedalen. De deltagande politikerna får inget arvode. Kommunens integrationssamordnare Åsa Sandberg går på sin normala lön. Förutom Ulf Eriksson deltar från politikerhåll även Lena Sjödahl (M), Maria Jern (FP), Dan Hovskär (KD) och Ingvor Bergman (S).

– Almedalen är ett jättebra forum att synliggöra frågan i. Vi har ett färskt beslut med oss från Bergsstaten om att tillåta prospektering på Falbygden. Det här är ingen teori, det är ett faktiskt beslut, säger kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson (C).

Prospekteringsfrågan lyfts under ett seminarium som Naturskyddsföreningen och Lantmännens riksförbund arrangerar tillsammans med nio kommuner. Falköpings kommun är en av medarrangörerna.

Faktorer som natur- och kulturvärden prövas i dag inte i behandlingen av ett undersökningstillstånd, enligt Ulf Eriksson. Den processen tas upp först senare.

– Det skickar fel signaler till markägare och alla som bor i området. Det måste finnas ett bättre skydd för naturvärden och det måste prövas redan i första instans, säger han.

Beslutet om gas- och oljeprospektering på Falbygden har överklagats av Falköpings kommun.

Mer statligt ansvar

Falköpings kommun är även med och arrangerar ett seminarium där Sveriges flykting- och integrationspolitik står i fokus. I seminariet efterlyser de arrangerande kommunerna att staten ska ta ett större ansvar för integrationsarbetet. Ulf Eriksson ska också sitta med i en panel där integrationsfrågor diskuteras.

Falköpings kommuns deltagande i Almedalen beräknas kosta 50 000 kronor, vilket i snitt blir 8 300 kronor per representant. I summan ingår ersättning för boende och resa till och från Almedalen. De deltagande politikerna får inget arvode. Kommunens integrationssamordnare Åsa Sandberg går på sin normala lön. Förutom Ulf Eriksson deltar från politikerhåll även Lena Sjödahl (M), Maria Jern (FP), Dan Hovskär (KD) och Ingvor Bergman (S).

  • Axel Norén