30 jun 2014 10:41

07 jan 2015 10:15

Logistikutbildning når målen enligt MYH

UTBILDNING:

Logistik- och verksamhetsutvecklarutbildningen på Lärcenter i Falköping har fått godkänt av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Bland annat har MYH kontrollerat att utbildningen genomförts i linje med yrkeshögskolans författningar. Myndigheten har tittat på innehållet, genomförandet, ledningen, utvecklingen och rättssäkerheten för de studerande.

– Det är en regelbunden tillsyn för att se om vi lever upp till det vi säger. De har gjort enkätundersökningar med de studerande och vi har fått redovisa och skicka in våra styrdokument och protokoll. Det är en omfattande kontroll som ska ge en helhetssyn på utbildningen, säger Sandra Lindgren som är utbildningsledare för Logistik- och verksamhetsutvecklarutbildningen på Lärcenter.

Sandra Lindberg var dock aldrig var orolig för att utbildningen inte skulle godkännas i myndighetens tillsyn.

Utbildningen är tvåårig och består av 25 platser. I förra antagningsprocessen var trycket på utbildningsplatserna stort. På varje plats gick det då fem sökande.

I september lämnar Lärcenter in en ny ansökan för att fortsätta bedriva utbildningen. I dessa planer ingår att föra in ett tydligare fokus på miljöfrågor och e-handel.

Logistik- och verksamhetsutvecklarutbildningen på Lärcenter i Falköping har fått godkänt av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Bland annat har MYH kontrollerat att utbildningen genomförts i linje med yrkeshögskolans författningar. Myndigheten har tittat på innehållet, genomförandet, ledningen, utvecklingen och rättssäkerheten för de studerande.

– Det är en regelbunden tillsyn för att se om vi lever upp till det vi säger. De har gjort enkätundersökningar med de studerande och vi har fått redovisa och skicka in våra styrdokument och protokoll. Det är en omfattande kontroll som ska ge en helhetssyn på utbildningen, säger Sandra Lindgren som är utbildningsledare för Logistik- och verksamhetsutvecklarutbildningen på Lärcenter.

Sandra Lindberg var dock aldrig var orolig för att utbildningen inte skulle godkännas i myndighetens tillsyn.

Utbildningen är tvåårig och består av 25 platser. I förra antagningsprocessen var trycket på utbildningsplatserna stort. På varje plats gick det då fem sökande.

I september lämnar Lärcenter in en ny ansökan för att fortsätta bedriva utbildningen. I dessa planer ingår att föra in ett tydligare fokus på miljöfrågor och e-handel.

  • Axel Norén