01 jul 2014 08:00

23 jan 2015 15:46

Patienter tvingas åka till Skövde för behandling

Personalbrist på Falköpings sjukhus

Neurologen på Falköpings sjukhus har sagt upp sig, och tills vidare skickas patienterna till Skövde för behandling. Hans Halén, områdeschef för Medicin, säger att sjukhuset lider av de knappa personalresurserna.
– När den här individen försvinner blir det extra kännbart för oss.

Bemanningen på Falköpings sjukhus har bestått av en läkare som delat sin tid mellan flera arbetsplatser. Han har nu sagt upp sig, och i Skövde finns inte nog med personal för att avvara en neurolog som kan bege sig till Falköping när det behövs.

– Den här individen sa upp sig för ungefär en och en halv månad sedan. Det kom ganska hastigt och vi arbetar med att rekrytera en ny neurolog, säger Hans Halén, områdeschef för Medicin på Skaraborgs sjukhus.

Men det är svårt, säger han. Just neurologer är det ont om.

– Man kan nästan säga att vi arbetar med rekrytering kontinuerligt inom det här området. Vi har helt enkelt inte neurologer så att det räcker.

Redan pressade

Patienterna kommer att hänvisas till Skövde tills det att bemanningsfrågan är löst. Att detta inträffar under sommaren gör att den bristande bemanningen inte märks så tydligt, menar Hans Halén.

– Att patienter får åka till Skövde under sommaren är normalt förfarande, och vad jag vet är det redan i gång, säger han.

Alla berörda patienter har, eller ska informeras om den förändrade placeringen av deras vård.

– Jag kan inte svara på hur lång tid det tar. Vi har stafettläkare som täcker upp och de är stationerade i Skövde. Men som det ser ut i dag går vi redan på marginalerna. När den här individen försvinner blir det extra kännbart för oss.

Bemanningen på Falköpings sjukhus har bestått av en läkare som delat sin tid mellan flera arbetsplatser. Han har nu sagt upp sig, och i Skövde finns inte nog med personal för att avvara en neurolog som kan bege sig till Falköping när det behövs.

– Den här individen sa upp sig för ungefär en och en halv månad sedan. Det kom ganska hastigt och vi arbetar med att rekrytera en ny neurolog, säger Hans Halén, områdeschef för Medicin på Skaraborgs sjukhus.

Men det är svårt, säger han. Just neurologer är det ont om.

– Man kan nästan säga att vi arbetar med rekrytering kontinuerligt inom det här området. Vi har helt enkelt inte neurologer så att det räcker.

Redan pressade

Patienterna kommer att hänvisas till Skövde tills det att bemanningsfrågan är löst. Att detta inträffar under sommaren gör att den bristande bemanningen inte märks så tydligt, menar Hans Halén.

– Att patienter får åka till Skövde under sommaren är normalt förfarande, och vad jag vet är det redan i gång, säger han.

Alla berörda patienter har, eller ska informeras om den förändrade placeringen av deras vård.

– Jag kan inte svara på hur lång tid det tar. Vi har stafettläkare som täcker upp och de är stationerade i Skövde. Men som det ser ut i dag går vi redan på marginalerna. När den här individen försvinner blir det extra kännbart för oss.

  • Axel Norén