03 jul 2014 09:08

23 jan 2015 15:46

Falköping framförde krav till regeringen

Träffade arbetsmarknadsministern

Falköpings kommun kräver bättre samsyn mellan stat och kommun för att snabbare få nya svenskar i jobb. Det framförde Ulf Eriksson (C) och Ingvor Bergman (S) när de träffade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).

Det enskilda mötet mellan Ulf Eriksson (C), Ingvor Bergman (S) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) ägde rum i Almedalen och var inplanerat sedan länge. Ulf Eriksson och Ingvor Bergman framförde att det är viktigt att Arbetsförmedlingen ska kunna göra lokala upphandlingar av utbildning för att på det sättet kunna möte de kompetensbehov som det lokala näringslivet har.

– Vi begär inte mer pengar, vi vill istället ändra fördelningen så att vi effektivt når ut med skattemedlen och därmed skapar jobb och tillväxt. Det framförde vi med tydlighet till arbetsmarknadsministern, säger Ulf Eriksson i ett pressmeddelande.

– Viktiga förutsättningar för en snabb etablering i samhället är kunskaper i svenska språket och en nära kontakt med den lokala arbetsmarknaden, säger Ingvor Bergman, ordförande i integrationsutskottet och kompetens och arbetslivsnämnden, i samma pressmeddelande.

Arbetsmarknadsministern tar med sig Falköpings kommuns förslag tillbaka till regeringen.

– Vi är angelägna om att de nyanlända stannar hos oss i Falköping och snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och därmed bidrar till att skapa tillväxt i vår kommun, säger Ulf Eriksson.

Det enskilda mötet mellan Ulf Eriksson (C), Ingvor Bergman (S) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) ägde rum i Almedalen och var inplanerat sedan länge. Ulf Eriksson och Ingvor Bergman framförde att det är viktigt att Arbetsförmedlingen ska kunna göra lokala upphandlingar av utbildning för att på det sättet kunna möte de kompetensbehov som det lokala näringslivet har.

– Vi begär inte mer pengar, vi vill istället ändra fördelningen så att vi effektivt når ut med skattemedlen och därmed skapar jobb och tillväxt. Det framförde vi med tydlighet till arbetsmarknadsministern, säger Ulf Eriksson i ett pressmeddelande.

– Viktiga förutsättningar för en snabb etablering i samhället är kunskaper i svenska språket och en nära kontakt med den lokala arbetsmarknaden, säger Ingvor Bergman, ordförande i integrationsutskottet och kompetens och arbetslivsnämnden, i samma pressmeddelande.

Arbetsmarknadsministern tar med sig Falköpings kommuns förslag tillbaka till regeringen.

– Vi är angelägna om att de nyanlända stannar hos oss i Falköping och snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och därmed bidrar till att skapa tillväxt i vår kommun, säger Ulf Eriksson.