03 jul 2014 07:00

23 jan 2015 15:46

Satsar på utomhusgym

Kommunen utvecklar Mösseberg

Satsningen fortsätter på Mösseberg. I höst blir det ett utomhusgym vid Pankasjön där man kan träna med utsikt över Falköping.
– Vi tycker att den placeringen är väldigt vacker, säger Dan Gabrielsson, tekniska nämndens ordförande (S).

På Mösseberg i Falköping finns det sedan tidigare gymstationer utmed ett av spåren, det blå som är två och en halv kilometer. Där är det främst stockar som man lyfter, men det finns även andra stationer.

– Vi håller på att utveckla Mösseberg. Vi kan kalla det för vår diamant och nu slippar vi ytterligare en prisma i och med att vi gör ett utomhusgym, berättar Dan Gabrielsson, tekniska nämndens ordförande (S).

Tiotal maskiner

Det blir koncentrerat till ett och samma ställe.

– Vi tänker lägga det i en miljö som är precis vid sjön där man tränar i cirkel på stationerna och har utsikt över Falköping och Falbygden. Efter passet kan man använda vår motionscentral som har både dusch och bastu. Och så badet framför allt, vår sjö.

Det blir ett tiotal maskiner och Falköpings kommun satsar ungefär 100 000 kronor på utomhusgymmet i första skedet.

– Blir det populärt och folk uppskattar det så har vi för avsikt att bygga ut.

För unga och äldre

Gymmet ska vara för alla.

– Det viktiga är att ungdomar och äldre kan träna tillsammans. Det ska inte bara vara tuffa avancerade redskap. Det ska också vara enkla redskap, som till exempel får i gång rörligheten i leder. Det blir en variation på maskinerna.

Falköpings kommun håller på att planera utomhusgymmet nu genom att titta på olika leverantörer som har sådan maskiner.

– Vi beräknar att komma i gång i höst med detta.

När kan det vara klart?

– Det borde vara klart under senhösten, säger Dan Gabrielsson.

På Mösseberg i Falköping finns det sedan tidigare gymstationer utmed ett av spåren, det blå som är två och en halv kilometer. Där är det främst stockar som man lyfter, men det finns även andra stationer.

– Vi håller på att utveckla Mösseberg. Vi kan kalla det för vår diamant och nu slippar vi ytterligare en prisma i och med att vi gör ett utomhusgym, berättar Dan Gabrielsson, tekniska nämndens ordförande (S).

Tiotal maskiner

Det blir koncentrerat till ett och samma ställe.

– Vi tänker lägga det i en miljö som är precis vid sjön där man tränar i cirkel på stationerna och har utsikt över Falköping och Falbygden. Efter passet kan man använda vår motionscentral som har både dusch och bastu. Och så badet framför allt, vår sjö.

Det blir ett tiotal maskiner och Falköpings kommun satsar ungefär 100 000 kronor på utomhusgymmet i första skedet.

– Blir det populärt och folk uppskattar det så har vi för avsikt att bygga ut.

För unga och äldre

Gymmet ska vara för alla.

– Det viktiga är att ungdomar och äldre kan träna tillsammans. Det ska inte bara vara tuffa avancerade redskap. Det ska också vara enkla redskap, som till exempel får i gång rörligheten i leder. Det blir en variation på maskinerna.

Falköpings kommun håller på att planera utomhusgymmet nu genom att titta på olika leverantörer som har sådan maskiner.

– Vi beräknar att komma i gång i höst med detta.

När kan det vara klart?

– Det borde vara klart under senhösten, säger Dan Gabrielsson.