08 jul 2014 08:00

23 jan 2015 15:46

Markägare gör motstånd mot utvinning

FALBYGDEN: Björn Therkelson höjer rösten mot prospekteringsbeslutet

Nu överklagar markägare undersökningstillståndet för att leta efter gas och olja på Falbygden. Björn Therkelson i Vilske-Kleva är en av markägarna som motsätter sig beslutet.

På en och en halv hektar mark har Björn Therkelson sitt liv. Torpet är hans hem och landskapet som omger det är basen i hans konstnärskap. Torpet ligger lite i skymundan, i en glänta i skogen bredvid en grusväg. Nu har hans en och en halva hektar har hamnat i ett helt nytt sammanhang. Det, och nästan 18 000 hektar till ingår i det prospekteringsområde som ska sökas efter gas och olja. Men inte om Björn Therkelson har något att säga till om.

– Som jag förstår det finns det inget juridiskt fel i det här tillståndet. Så då återstår bara folkligt motstånd, säger han.

I början av juli kom Björn Therkelsons överklagan mot beslutet in till Förvaltningsrätten i Falun, den domstol som har hand om överklaganden i ärendet, samt till Bergsstaten, myndigheten som beviljat tillståndet. Hans överklagan kom in som nummer tre till domstolen och myndigheten. Alla tre är ordagranna kopior av varandra, efter en mall som Naturskyddsföreningen författat.

Knapp information

I skrivande stund har 13 överklaganden diarieförts hos Bergsstaten. Samtliga är rena kopior av Naturskyddsföreningens brev där bara signaturen skiljer sig åt. I brevet kritiseras bland annat lämpligheten i att prospektera i områden med så rika natur- och kulturvärden.

– Fast det kan ju alla säga om alla områden. Att de har natur och kultur som inte får förstöras. Jag har överklagat för att skydda mitt eget liv, för det är väldigt knutet till den här platsen. Jag köpte inte det här stället för att se omgivningen förstöras, säger Björn Therkelson.

Björn Therkelson fick veta att undersökningstillståndet beviljats genom sociala medier. I övrigt har han inte nåtts av någon information, säger han.

En oas – än så länge

Björn Therkelson tycker att kommunen borde ha vetorätt i frågan. Det har den inte i dag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i enighet beslutat att överklaga Bergsstatens beslut och kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Ulf Eriksson (C), har uttryckt sig kritiskt över indelningen av prospekteringsområdet.

Och när inte kommunen kan säga nej måste folket göra det, resonerar Björn Therkelson.

– Jag är rädd för den här kommersiella filosofin med det rent rationella och praktiska tänkandet. Det växer orkidéer ute i skogen och vi har ett rikt fågelliv här. Falbygden är en oas. Åtminstone än så länge. Och det är ingen stor bit mark jag äger, men jag har mitt liv på den här lilla plätten.

På en och en halv hektar mark har Björn Therkelson sitt liv. Torpet är hans hem och landskapet som omger det är basen i hans konstnärskap. Torpet ligger lite i skymundan, i en glänta i skogen bredvid en grusväg. Nu har hans en och en halva hektar har hamnat i ett helt nytt sammanhang. Det, och nästan 18 000 hektar till ingår i det prospekteringsområde som ska sökas efter gas och olja. Men inte om Björn Therkelson har något att säga till om.

– Som jag förstår det finns det inget juridiskt fel i det här tillståndet. Så då återstår bara folkligt motstånd, säger han.

I början av juli kom Björn Therkelsons överklagan mot beslutet in till Förvaltningsrätten i Falun, den domstol som har hand om överklaganden i ärendet, samt till Bergsstaten, myndigheten som beviljat tillståndet. Hans överklagan kom in som nummer tre till domstolen och myndigheten. Alla tre är ordagranna kopior av varandra, efter en mall som Naturskyddsföreningen författat.

Knapp information

I skrivande stund har 13 överklaganden diarieförts hos Bergsstaten. Samtliga är rena kopior av Naturskyddsföreningens brev där bara signaturen skiljer sig åt. I brevet kritiseras bland annat lämpligheten i att prospektera i områden med så rika natur- och kulturvärden.

– Fast det kan ju alla säga om alla områden. Att de har natur och kultur som inte får förstöras. Jag har överklagat för att skydda mitt eget liv, för det är väldigt knutet till den här platsen. Jag köpte inte det här stället för att se omgivningen förstöras, säger Björn Therkelson.

Björn Therkelson fick veta att undersökningstillståndet beviljats genom sociala medier. I övrigt har han inte nåtts av någon information, säger han.

En oas – än så länge

Björn Therkelson tycker att kommunen borde ha vetorätt i frågan. Det har den inte i dag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i enighet beslutat att överklaga Bergsstatens beslut och kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Ulf Eriksson (C), har uttryckt sig kritiskt över indelningen av prospekteringsområdet.

Och när inte kommunen kan säga nej måste folket göra det, resonerar Björn Therkelson.

– Jag är rädd för den här kommersiella filosofin med det rent rationella och praktiska tänkandet. Det växer orkidéer ute i skogen och vi har ett rikt fågelliv här. Falbygden är en oas. Åtminstone än så länge. Och det är ingen stor bit mark jag äger, men jag har mitt liv på den här lilla plätten.

  • Axel Norén