11 jul 2014 13:39

07 jan 2015 10:16

Kommunen överklagar beslut om borrning

FALKÖPING: "Ansökan innehåller flera felaktigheter"

Företaget som fått tillstånd att provborra efter gas och olja är inte lämpliga för uppgiften. Det säger Falköpings kommun som nu överklagar Bergsstatens beslut.

Falköpings kommun vill att Bergsstaten upphäver beslutet om att ge företaget Big rock exploration AB tillstånd att undersöka Falbygden efter olja och gas. I ett formellt överklagande skriver kommunstyrelsen att företagets ansökan innehåller flera fel. Därmed ifrågasätter kommunstyrelsen Big rock explorations lämplighet som tillståndsinnehavare.

– Det här området täcker in bostadsområden, medeltida kyrkor och historiska marker, men det har de inte tagit hänsyn till, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson.

Mark- och sakägare kan överklaga beslutet fram till den 17 juli. För kommunens del återstår det bara att vänta in Bergsstatens nästa drag.

– Nu får vi helt enkelt bevaka ärendet. Om Bergsstaten vidhåller sitt beslut finns det väl en ny chans att överklaga, men om vi ska göra det har vi inte tagit ställning till än, säger Ulf Eriksson.

Falköpings kommun vill att Bergsstaten upphäver beslutet om att ge företaget Big rock exploration AB tillstånd att undersöka Falbygden efter olja och gas. I ett formellt överklagande skriver kommunstyrelsen att företagets ansökan innehåller flera fel. Därmed ifrågasätter kommunstyrelsen Big rock explorations lämplighet som tillståndsinnehavare.

– Det här området täcker in bostadsområden, medeltida kyrkor och historiska marker, men det har de inte tagit hänsyn till, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson.

Mark- och sakägare kan överklaga beslutet fram till den 17 juli. För kommunens del återstår det bara att vänta in Bergsstatens nästa drag.

– Nu får vi helt enkelt bevaka ärendet. Om Bergsstaten vidhåller sitt beslut finns det väl en ny chans att överklaga, men om vi ska göra det har vi inte tagit ställning till än, säger Ulf Eriksson.

  • Axel Norén