22 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

89 har överklagat provborrningsbeslut

Nu är det slutöverklagat i prospekteringsfrågan. 89 mark- och sakägare har gjort sina röster hörda och nu väntar månader av bearbetning innan förvaltningsrätten kan ta ställning till beslutet.

89 mark- och sakägare har överklagat Bergsstatens beslut att ge Big rock exploration AB tillstånd att söka efter olja och gas på Falbygden. Förvaltningsrätten i Falun, den rättsliga instans dit överklagandena skickats, påbörjar därmed så kallad kommunicering mellan de inblandade parterna.

– Vi vet inte hur lång tid det här kan tänkas ta, men eftersom det är så många överklaganden måste vi nog räkna med att det tar flera månader, säger Urban Pettersson, gruvingenjör på Bergsstaten.

Den 17 juli var det slutöverklagat i frågan. För sent inkomna överklaganden räknas inte.

Exklusiv rätt

Falköpings kommun är en av sakägarna som överklagat beslutet. Kommunen kritiserar bland annat undersökningstillståndets geografiska utsträckning och menar att det inte tar hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Naturskyddsföreningen är också djupt kritisk och höjer tillsammans med andra aktörer rösten för att minerallagen ska ändras. Kommunalråd Ulf Eriksson (C) har tidigare sagt att han vill att kommunen ska ha vetorätt i prospekteringsfrågor som rör gas och olja, på samma sätt som man har när det gäller uran.

Beslutet som nu överklagats 89 gånger skulle ge Big rock exploration AB en treårigt exklusiv rätt att kartlägga tillgångar av gas och olja i det nästan 18 000 hektar stora området. Däremot ger det nuvarande tillståndet inte företaget rätt att utvinna gas eller olja.

89 mark- och sakägare har överklagat Bergsstatens beslut att ge Big rock exploration AB tillstånd att söka efter olja och gas på Falbygden. Förvaltningsrätten i Falun, den rättsliga instans dit överklagandena skickats, påbörjar därmed så kallad kommunicering mellan de inblandade parterna.

– Vi vet inte hur lång tid det här kan tänkas ta, men eftersom det är så många överklaganden måste vi nog räkna med att det tar flera månader, säger Urban Pettersson, gruvingenjör på Bergsstaten.

Den 17 juli var det slutöverklagat i frågan. För sent inkomna överklaganden räknas inte.

Exklusiv rätt

Falköpings kommun är en av sakägarna som överklagat beslutet. Kommunen kritiserar bland annat undersökningstillståndets geografiska utsträckning och menar att det inte tar hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Naturskyddsföreningen är också djupt kritisk och höjer tillsammans med andra aktörer rösten för att minerallagen ska ändras. Kommunalråd Ulf Eriksson (C) har tidigare sagt att han vill att kommunen ska ha vetorätt i prospekteringsfrågor som rör gas och olja, på samma sätt som man har när det gäller uran.

Beslutet som nu överklagats 89 gånger skulle ge Big rock exploration AB en treårigt exklusiv rätt att kartlägga tillgångar av gas och olja i det nästan 18 000 hektar stora området. Däremot ger det nuvarande tillståndet inte företaget rätt att utvinna gas eller olja.

  • Axel Norén