24 jul 2014 21:01

23 jan 2015 15:47

Eldningsförbud i södra Falköping

Brandriskprognosen i södra delarna av Falköpings kommun höjdes under torsdagen till en femma, den högsta på en femgradig skala.
– Då blir det eldningsförbud per automatik, säger styrkeledare Jonas Nordin på räddningstjänsten i Falköping.

Brandrisken i skog och mark har klassats till en fyra i kommunen sedan 20 juli. Höjningen innebar som konsekvens att brandflyget som Falbygdens flygklubb ingår i kommenderades ut på en extra flygtur över Skaraborg.

– Det ser ut som att brandrisken ska öka ännu mer tills i morgon, men då når vi förhoppningsvis kulmen.

Klassningen är en sammanvägd bedömning av två faktorer. Dels hur lättantändligt det är i skog och mark men också hur lätt en eld kan sprida sig.

– Vi baserar våra prognoser på Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB och deras verktyg. En femma innebär förbud av öppen låga.

Detta betyder att även fasta eldplatser inte får användas.

– Det behöver vara långa peridoder med värme för att nå högsta klassen. Det kan förekomma att det är mycket markfukt trots att det är varmt i luften och behöver inte ha ett direkt samband.

Räddningstjänsten sätter inte fler i tjänst för torkan däremot ändras arbetssättet något.

– Vi går igenom all utrustning och är ute och försöker få ut budskapet. Vid lunch var vi till exempel uppe vid Mösseberg och pratade med allmänheten, säger Jonas Nordin.

I vissa delar av kommunen rådde även 5E, där E står för extremt stor brandrisk. ”Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling”, enligt MSB.

Brandrisken i skog och mark har klassats till en fyra i kommunen sedan 20 juli. Höjningen innebar som konsekvens att brandflyget som Falbygdens flygklubb ingår i kommenderades ut på en extra flygtur över Skaraborg.

– Det ser ut som att brandrisken ska öka ännu mer tills i morgon, men då når vi förhoppningsvis kulmen.

Klassningen är en sammanvägd bedömning av två faktorer. Dels hur lättantändligt det är i skog och mark men också hur lätt en eld kan sprida sig.

– Vi baserar våra prognoser på Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB och deras verktyg. En femma innebär förbud av öppen låga.

Detta betyder att även fasta eldplatser inte får användas.

– Det behöver vara långa peridoder med värme för att nå högsta klassen. Det kan förekomma att det är mycket markfukt trots att det är varmt i luften och behöver inte ha ett direkt samband.

Räddningstjänsten sätter inte fler i tjänst för torkan däremot ändras arbetssättet något.

– Vi går igenom all utrustning och är ute och försöker få ut budskapet. Vid lunch var vi till exempel uppe vid Mösseberg och pratade med allmänheten, säger Jonas Nordin.

I vissa delar av kommunen rådde även 5E, där E står för extremt stor brandrisk. ”Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling”, enligt MSB.

  • Rikard Jansson