28 jul 2014 17:00

23 jan 2015 15:47

"Brandflyget upptäcker skogsbränder i tid"

Det har varit svettigt för brandflyget den senaste veckan. Beroende på brandrisk gör Falbygdens flygklubb upp till tre turer över Skaraborg per dag. Fyra flygklubbar i länet turas om med en vecka i taget mellan 1 maj fram till 30 september. Redan har bränder upptäckts och stoppats i tid.

– Vi flyger för att det är kul. Det här är vår hobby, säger pilot Jan Aronsson i Falbygdens flygklubb.

Det är Räddningstjänsten som kommenderar ut brandflyget utifrån de prognoser över brandrisken som görs av MSB, Myndigheten för Skydd och Beredskap och Länsstyrelsen.

Vid varje flygning flyger man två personer tillsammans, en pilot och en spanare. Utbildningen får de genom den frivilliga flygkåren.

När eldningsförbudet i södra delarna av Falköping infördes under torsdagen utökades det till två flygningar per dag.

– När det är bäst väder på sommaren är det också som svårast att hitta folk som ställer upp,

Förutbestämd rutt

Flygningen sker på 1000 meters höjd och går efter en förutbestämd runda. Från Larv kyrka i sydväst går färden upp till norr om Gullspång och viker sedan av mot två stora skogspartier, Tiveden och Hökensås. Sista anhalterna är Velinga kyrka och Kinnarp innan rundan återigen avslutas i Larv. En sträcka på totalt 320 kilometer och knappt två timmar - om ingen brand upptäcks vill säga.

– Vi kan kommunicera med SOS via Rakel. De kontaktar i sin tur räddningstjänsten och vi kan dirigera fordonen till brandplatsen.

Det var åtta år sedan som Falbygdens flygklubb började med brandflyget på allvar.

– Upptäcks en brand i ett tidigt skede kan det räcka med ett tiotal brandmän. Men upptäcks den först efter två timmar kan det ju krävas ett hundratal som bekämpar elden.

Ersättning för flygtid

Kostnaden för brandflyget hamnar på staten och skattebetalarna. Den ersättning som utgår till flygklubbarna är enbart självkostnadspris. Notan för hela Västra Götaland hamnade ifjol på en halv miljon kronor.

– Det var minst sex bränder som man garanterat upptäckte i tidigt skede. Kostnaderna för bränderna om de inte upptäckts i tid skulle kunna hamnat på tre miljoner kronor. Så det är väl investerade pengar.

Förra veckan upptäcktes en brand vid Rösjö Mosse, som Lidköpings räddningstjänst dirigerades ut på. Men det var inte på den ordinarie rundan som eldhärden upptäcktes.

– Piloten Anders Ljungberg gjorde en egen kvällstur och upptäckte branden. Eftersom han är utbildad för detta så kontaktade han SOS från luften och angav koordinaterna, säger Jan Aronsson.

Andra flygklubbar som deltar är Lidköping, Skövde motorflygklubb och Karlsborgs flygklubb.

– Vi flyger för att det är kul. Det här är vår hobby, säger pilot Jan Aronsson i Falbygdens flygklubb.

Det är Räddningstjänsten som kommenderar ut brandflyget utifrån de prognoser över brandrisken som görs av MSB, Myndigheten för Skydd och Beredskap och Länsstyrelsen.

Vid varje flygning flyger man två personer tillsammans, en pilot och en spanare. Utbildningen får de genom den frivilliga flygkåren.

När eldningsförbudet i södra delarna av Falköping infördes under torsdagen utökades det till två flygningar per dag.

– När det är bäst väder på sommaren är det också som svårast att hitta folk som ställer upp,

Förutbestämd rutt

Flygningen sker på 1000 meters höjd och går efter en förutbestämd runda. Från Larv kyrka i sydväst går färden upp till norr om Gullspång och viker sedan av mot två stora skogspartier, Tiveden och Hökensås. Sista anhalterna är Velinga kyrka och Kinnarp innan rundan återigen avslutas i Larv. En sträcka på totalt 320 kilometer och knappt två timmar - om ingen brand upptäcks vill säga.

– Vi kan kommunicera med SOS via Rakel. De kontaktar i sin tur räddningstjänsten och vi kan dirigera fordonen till brandplatsen.

Det var åtta år sedan som Falbygdens flygklubb började med brandflyget på allvar.

– Upptäcks en brand i ett tidigt skede kan det räcka med ett tiotal brandmän. Men upptäcks den först efter två timmar kan det ju krävas ett hundratal som bekämpar elden.

Ersättning för flygtid

Kostnaden för brandflyget hamnar på staten och skattebetalarna. Den ersättning som utgår till flygklubbarna är enbart självkostnadspris. Notan för hela Västra Götaland hamnade ifjol på en halv miljon kronor.

– Det var minst sex bränder som man garanterat upptäckte i tidigt skede. Kostnaderna för bränderna om de inte upptäckts i tid skulle kunna hamnat på tre miljoner kronor. Så det är väl investerade pengar.

Förra veckan upptäcktes en brand vid Rösjö Mosse, som Lidköpings räddningstjänst dirigerades ut på. Men det var inte på den ordinarie rundan som eldhärden upptäcktes.

– Piloten Anders Ljungberg gjorde en egen kvällstur och upptäckte branden. Eftersom han är utbildad för detta så kontaktade han SOS från luften och angav koordinaterna, säger Jan Aronsson.

Andra flygklubbar som deltar är Lidköping, Skövde motorflygklubb och Karlsborgs flygklubb.

  • Rikard Jansson