31 jul 2014 16:29

23 jan 2015 15:47

Resebyråns första sommar som turistbyrå

Under sommarmånaderna reser många turister till och från Falbygden. Detta innebär hög aktivitet på Svanbergs resebyrå, som för första året också fungerar som turistbyrå.

Från att ha varit under kommunal drift har turistbyråverksamheten i Falköping i år lagts över på Svanbergs resebyrå. Detta föll sig naturligt eftersom turistbyrån tidigare har hysts i samma lokal. Läget vid torget underlättar för de tillfälliga besökarna, menar Anneli Nordmark.

– Turistbyrån ska egentligen ligga på ett torg. Vi är ansiktet utåt och levererar information, säger Anneli Nordmark

Värmen, vilken främjar en ökad turism, och de nya arbetsuppgifterna har inneburit fler uppdrag för Svanbergs.

– Man upptäcker bygden, kulturen och annat, och ser potentialen i det vi har. Man får träffa människor. Det är därför man har valt ett sådant här jobb.

De utländska turisterna kommer från vitt skilda håll. I första hand är de från skandinaviska och tyskspråkiga länder. Svanbergs anställda talar flera olika språk, så språkförbistringar är sällan något problem.

Falköpingsbornas reseval varierar. Charterresor är fortfarande populära. En trend man kan se är att resor till Mellanöstern har minskat. Det som verkligen har ökat är intresset för bygden.

Cykelkarta

För i år har en ny turistkarta utarbetats, riktad till de som vill ha en mer naturnära upplevelse.

– Cykelkartan har blivit en hit, säger Anneli.

Den anger sevärdheter i centralorten och på bygden, till platser dit man lämpligtvis kan ta sig med cykel. Överhuvudtaget har människor upptäckt de lokala attraktionerna. Det gäller allt från Pilgrimsleden till de många kulturevenemangen.

För Anneli är naturupplevelserna det bästa med Falbygden.

– Bjärsjön är en pärla. Även våra berg, ett exploaterat och ett mer oexploaterat.

Bland hennes favoriter finns också kulturella attraktioner som Konstgården Redberga och Wallanders nostalgimuseum i Vilske-Kleva. Bygden har kort sagt mycket att erbjuda.

– Ju fler som pratar om turismen desto bättre är det. Ingen kommer undan. Det är riktigt positivt.

Från att ha varit under kommunal drift har turistbyråverksamheten i Falköping i år lagts över på Svanbergs resebyrå. Detta föll sig naturligt eftersom turistbyrån tidigare har hysts i samma lokal. Läget vid torget underlättar för de tillfälliga besökarna, menar Anneli Nordmark.

– Turistbyrån ska egentligen ligga på ett torg. Vi är ansiktet utåt och levererar information, säger Anneli Nordmark

Värmen, vilken främjar en ökad turism, och de nya arbetsuppgifterna har inneburit fler uppdrag för Svanbergs.

– Man upptäcker bygden, kulturen och annat, och ser potentialen i det vi har. Man får träffa människor. Det är därför man har valt ett sådant här jobb.

De utländska turisterna kommer från vitt skilda håll. I första hand är de från skandinaviska och tyskspråkiga länder. Svanbergs anställda talar flera olika språk, så språkförbistringar är sällan något problem.

Falköpingsbornas reseval varierar. Charterresor är fortfarande populära. En trend man kan se är att resor till Mellanöstern har minskat. Det som verkligen har ökat är intresset för bygden.

Cykelkarta

För i år har en ny turistkarta utarbetats, riktad till de som vill ha en mer naturnära upplevelse.

– Cykelkartan har blivit en hit, säger Anneli.

Den anger sevärdheter i centralorten och på bygden, till platser dit man lämpligtvis kan ta sig med cykel. Överhuvudtaget har människor upptäckt de lokala attraktionerna. Det gäller allt från Pilgrimsleden till de många kulturevenemangen.

För Anneli är naturupplevelserna det bästa med Falbygden.

– Bjärsjön är en pärla. Även våra berg, ett exploaterat och ett mer oexploaterat.

Bland hennes favoriter finns också kulturella attraktioner som Konstgården Redberga och Wallanders nostalgimuseum i Vilske-Kleva. Bygden har kort sagt mycket att erbjuda.

– Ju fler som pratar om turismen desto bättre är det. Ingen kommer undan. Det är riktigt positivt.

  • Jesper Sydhagen