01 aug 2014 11:00

07 jan 2015 09:58

Sista etappen på Rantenområdet

I slutet av augusti påbörjar kommunen sista etappen med ombyggnaden av Rantenområdet i Falköping. Det femåriga projektet avslutas med att en torgyta får ett vattenspel och området får mer belysning och planteringar.

Arbetet började redan 2010 då bussangörningsplatsen flyttades. Innan årsskiftet hoppas park- och gatuavdelningen att det ska vara färdigt.

– Den sista etappen blir som ett ansiktslyft för den här delen av stan, säger gatuchef Fredrik Johansson.

Den befintliga småstensytan renoveras. Den gamla planteringen grävs upp och byts ut mot ett vattenspel. Nya utomhusfåtöljer som går att snurra ersätter traditionella parkbänkar. Flera planteringar tillkommer, vilka kommer planteras i kärl för att kunna flyttas på vid behov. Tanken är att all yta ska kunna nyttjas på bästa sätt, beroende på speciella dagar och eventuella arrangemang.

Området som ligger precis vid stationsområdet är ofta det första man ser av Falköping som pendlare och turist.

Kommunen räknar med att det varje dag passerar 5 000 pendlare ut och in genom resecentrum varje dag.

– Säkerhetsaspekten har varit lika viktig som det estetiska.

Runt 9 000 fordon passerar området varje dygn och hastighetsbegränsningen blivit 30 kilometer i timman.

Det senaste arbetet i området har varit att anlägga en cykelväg mellan centrum och Ranten och att installera en cykelpump med kompressor.

Arbetet började redan 2010 då bussangörningsplatsen flyttades. Innan årsskiftet hoppas park- och gatuavdelningen att det ska vara färdigt.

– Den sista etappen blir som ett ansiktslyft för den här delen av stan, säger gatuchef Fredrik Johansson.

Den befintliga småstensytan renoveras. Den gamla planteringen grävs upp och byts ut mot ett vattenspel. Nya utomhusfåtöljer som går att snurra ersätter traditionella parkbänkar. Flera planteringar tillkommer, vilka kommer planteras i kärl för att kunna flyttas på vid behov. Tanken är att all yta ska kunna nyttjas på bästa sätt, beroende på speciella dagar och eventuella arrangemang.

Området som ligger precis vid stationsområdet är ofta det första man ser av Falköping som pendlare och turist.

Kommunen räknar med att det varje dag passerar 5 000 pendlare ut och in genom resecentrum varje dag.

– Säkerhetsaspekten har varit lika viktig som det estetiska.

Runt 9 000 fordon passerar området varje dygn och hastighetsbegränsningen blivit 30 kilometer i timman.

Det senaste arbetet i området har varit att anlägga en cykelväg mellan centrum och Ranten och att installera en cykelpump med kompressor.

  • Rikard Jansson