08 aug 2014 16:54

23 jan 2015 15:48

Höstsäsongen igång för ovanliga filmer

Falköpings filmstudio kommer snart att dra igång sin höstsäsong. Föreningen visar film av ovanligare slag och ska fungera som komplement till det vanliga bioutbudet.

Sedan 2007 har Falköpings filmstudio varit ett alternativ för den som uppskattar smalare filmer. Ambitionen var sedan starten att visa ickekommersiella produktioner. Just nu har föreningen 154 medlemmar. Medlemsantalet tyder på, menar ordföranden Maria Sjöholm, att många Falköpingsbor saknar smal film från det vanliga bioutbudet.

– Det är jättekul att det finns ett sådant intresse.

Efterfrågan för mer utmanande film växer. Medlemmarna skiftar och på senare tid har en ny trend kunnat skönjas.

– Kulturen har burits upp av damer i pensionsåldern, men nu har det tillkommit yngre personer, säger hon.

Höstens program, med en filmvisning varannan torsdag, har utarbetats omsorgsfullt av styrelsen. Det är en blandning av roliga och allvarliga filmer, på flera språk och av varierande namnkunnighet. Medlemmarnas åsikter har beaktats i urvalsprocessen. En film, Optimisterna, handlar om ett norskt volleybollag för äldre kvinnor.

Samtal om film

Föreningen vill uppmuntra till diskussion och meningsutbyte bland biobesökarna. Av den anledningen har en morgon i november reserverats för att visa ”frukostfilm”.

– Medlemmarna får en frukostbiljett för kaffe och smörgås, säger Sjöholm. Man får också ta med en vän. Det ska finnas mer tid att tala med varandra.

Den 21 augusti börjar säsongen med Woody Allens ”Blue Jasmine”. Maria Sjöholm tror på en bra filmhöst.

– Vi hoppas på fler medlemmar och att de uppskattar de filmer vi valt. Vi hoppas på många känslor.

Sedan 2007 har Falköpings filmstudio varit ett alternativ för den som uppskattar smalare filmer. Ambitionen var sedan starten att visa ickekommersiella produktioner. Just nu har föreningen 154 medlemmar. Medlemsantalet tyder på, menar ordföranden Maria Sjöholm, att många Falköpingsbor saknar smal film från det vanliga bioutbudet.

– Det är jättekul att det finns ett sådant intresse.

Efterfrågan för mer utmanande film växer. Medlemmarna skiftar och på senare tid har en ny trend kunnat skönjas.

– Kulturen har burits upp av damer i pensionsåldern, men nu har det tillkommit yngre personer, säger hon.

Höstens program, med en filmvisning varannan torsdag, har utarbetats omsorgsfullt av styrelsen. Det är en blandning av roliga och allvarliga filmer, på flera språk och av varierande namnkunnighet. Medlemmarnas åsikter har beaktats i urvalsprocessen. En film, Optimisterna, handlar om ett norskt volleybollag för äldre kvinnor.

Samtal om film

Föreningen vill uppmuntra till diskussion och meningsutbyte bland biobesökarna. Av den anledningen har en morgon i november reserverats för att visa ”frukostfilm”.

– Medlemmarna får en frukostbiljett för kaffe och smörgås, säger Sjöholm. Man får också ta med en vän. Det ska finnas mer tid att tala med varandra.

Den 21 augusti börjar säsongen med Woody Allens ”Blue Jasmine”. Maria Sjöholm tror på en bra filmhöst.

– Vi hoppas på fler medlemmar och att de uppskattar de filmer vi valt. Vi hoppas på många känslor.

  • Jesper Sydhagen