12 aug 2014 20:30

07 jan 2015 10:17

Kommunalt café fick anmärkning

Stadshuscafét i Falköping har fått anmärkning vid en livsmedelsinspektion av miljösamverkan östra Skaraborg.

Det var vid en kontroll i slutet av juli som det upptäcktes att en kylmonter var för varm där bland annat smörgåsar förvarades i flera timmar.

Vid inspektionen fick kommunen en vecka på sig att åtgärda risken för att hälsofarliga bakterier frodas där.

Det var vid en kontroll i slutet av juli som det upptäcktes att en kylmonter var för varm där bland annat smörgåsar förvarades i flera timmar.

Vid inspektionen fick kommunen en vecka på sig att åtgärda risken för att hälsofarliga bakterier frodas där.