12 aug 2014 19:30

07 jan 2015 10:17

Upprop för att rädda vårdcentral

Floby samhällsförening och Vilkse föräldraförening har gått ihop i ett gemensamt upprop för att bevara vårdcentralen i Floby.

Bakom skrivelsen som skickats till primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen står också lokala företagare, studieförbundet vuxenskolan och Folkpartiet på orten.

De menar att en nedläggning skulle slå hårt mot bygden som har många företag, både stora och små. Skolenheten har 450 elever och en ny förskola har sett dagens ljus med fem avdelningar.

”Vi är oroliga för framtiden i bygden om det inte kommer finnas hjälp och service att få. Vårdcentralen är en arbetsplats med ett antal arbetstillfällen. Oron är stor och frågorna är många”, skriver två av dem som står bakom skrivelsen, Marie-Louise Thor och Annika Carp.

Bakom skrivelsen som skickats till primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen står också lokala företagare, studieförbundet vuxenskolan och Folkpartiet på orten.

De menar att en nedläggning skulle slå hårt mot bygden som har många företag, både stora och små. Skolenheten har 450 elever och en ny förskola har sett dagens ljus med fem avdelningar.

”Vi är oroliga för framtiden i bygden om det inte kommer finnas hjälp och service att få. Vårdcentralen är en arbetsplats med ett antal arbetstillfällen. Oron är stor och frågorna är många”, skriver två av dem som står bakom skrivelsen, Marie-Louise Thor och Annika Carp.