13 aug 2014 19:00

23 jan 2015 15:48

Certifierade för funktionshindrade

Två företag på Falbygden har blivit certifierade för att använda varumärket Grön Arena. Det är Lena Larsson som driver Jäla häst & skog i Floby och Hillevi Setrinen i Börstig som driver Ponnyskolan som utsetts av Hushållningssällskapet.

– Vi vill att fler människor ska få ta del av de positiva effekter som vistelsen på en gård med djur ger, skriver de i ett pressmeddelande.

Grön Arena är ett varumärkesskyddat koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling och godkännande av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Daglig verksamhet

Hillevi Setrinen i Börstig som driver Ponnyskolan där hon har åsnor, ponnyhästar, höns, katter och kaniner. Hillevi planerar att utöka sin ridskoleverksamhet med daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS.

Lena Larsson, Jäla Häst & Skog i Floby som har hästar, kor, höns, hund och katter. Hon har för närvarande tre deltagare per dag, tre dagar i veckan som har sin dagliga sysselsättning på gården. Deltagarna kommer från socialpsykiatrin i Falköpings kommun.

Konceptet kommer ursprungligen från Värmland där man under flera års tid har arbetat med konceptet Grön Arena. Tack vare deras goda erfarenheter startades det 2013 upp ett nationellt projekt finansierat av Jordbruksverket. Under 2013 och våren 2014 utbildade sig 40 företagare i Västra Götaland för att lära sig konceptet. Vilket innebär att skriva affärsplan, lära sig mer om prissättning, försäkringsskydd, sekretess, bemötande, olika funktionshinder, avtal, forskning och LSS-regler.

Även Lotta Kvarndal på Kvarnholmens gård i Istrum har blivit certifierad.

– Vi vill att fler människor ska få ta del av de positiva effekter som vistelsen på en gård med djur ger, skriver de i ett pressmeddelande.

Grön Arena är ett varumärkesskyddat koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling och godkännande av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Daglig verksamhet

Hillevi Setrinen i Börstig som driver Ponnyskolan där hon har åsnor, ponnyhästar, höns, katter och kaniner. Hillevi planerar att utöka sin ridskoleverksamhet med daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS.

Lena Larsson, Jäla Häst & Skog i Floby som har hästar, kor, höns, hund och katter. Hon har för närvarande tre deltagare per dag, tre dagar i veckan som har sin dagliga sysselsättning på gården. Deltagarna kommer från socialpsykiatrin i Falköpings kommun.

Konceptet kommer ursprungligen från Värmland där man under flera års tid har arbetat med konceptet Grön Arena. Tack vare deras goda erfarenheter startades det 2013 upp ett nationellt projekt finansierat av Jordbruksverket. Under 2013 och våren 2014 utbildade sig 40 företagare i Västra Götaland för att lära sig konceptet. Vilket innebär att skriva affärsplan, lära sig mer om prissättning, försäkringsskydd, sekretess, bemötande, olika funktionshinder, avtal, forskning och LSS-regler.

Även Lotta Kvarndal på Kvarnholmens gård i Istrum har blivit certifierad.

  • Rikard Jansson