19 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:17

Butiksägare får säljförbud på livsmedel

Miljönämnden Östra Skaraborg har beslutat om omedelbart säljförbud av fem livsmedel i en butik i Falköping. Matvarorna, som saknar märkning, har fortsatt att finnas i sortimentet trots flera påpekanden till butiksägaren.

Ärendet startade i slutet av februari i år då inspektörer från Miljönämnden Östra Skaraborg, Mös, gjorde en rutinmässig kontroll av verksamheten i en livsmedelsbutik i Falköping.

Vid kontrollen konstaterades brister i märkningen av flera förpackade livsmedel. Företagaren fick då ett föreläggande att åtgärda bristerna.

Högre vite

I mitten av april återvände inspektörerna till butiken för en uppföljning. Det visade sig då att det fortfarande fanns omärkta livsmedel till försäljning. Mös beslutade då att förelägga företagaren med vite att åtgärda bristerna.

Den 19 maj genomfördes en ny uppföljande kontroll. Även då kvarstod bristerna och ett nytt föreläggande, med ett högre vite, skickades till företagaren.

Fortsatta brister

Ytterligare en uppföljande kontroll gjordes den 5 augusti. Då kvarstod bristerna på vissa produkter. Någon produkt saknade helt märkning och flera produkter saknade korrekt märkning på svenska.

Företagaren informerades då av Mös inspektörer om att saluförbud kommer att läggas på de produkter som brister i märkningen.

Nu har Miljönämnden Östra Skaraborg också fattat det formella förbudet om säljförbud av fem namngivna livsmedel som sålts utan korrekt märkning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, även om det överklagas.

I beslutet, som är undertecknat av biträdande förbundschefen Eva Berglund, motiveras det omedelbara säljstoppet med att; ”de livsmedelshygieniska riskerna är stora i anläggningen med de brister som nämns i beslutet”. Mös beslut grundas även på att konsumenten vilseleds samt att känsliga personer kan drabbas av negativa hälsoeffekter.

Ärendet startade i slutet av februari i år då inspektörer från Miljönämnden Östra Skaraborg, Mös, gjorde en rutinmässig kontroll av verksamheten i en livsmedelsbutik i Falköping.

Vid kontrollen konstaterades brister i märkningen av flera förpackade livsmedel. Företagaren fick då ett föreläggande att åtgärda bristerna.

Högre vite

I mitten av april återvände inspektörerna till butiken för en uppföljning. Det visade sig då att det fortfarande fanns omärkta livsmedel till försäljning. Mös beslutade då att förelägga företagaren med vite att åtgärda bristerna.

Den 19 maj genomfördes en ny uppföljande kontroll. Även då kvarstod bristerna och ett nytt föreläggande, med ett högre vite, skickades till företagaren.

Fortsatta brister

Ytterligare en uppföljande kontroll gjordes den 5 augusti. Då kvarstod bristerna på vissa produkter. Någon produkt saknade helt märkning och flera produkter saknade korrekt märkning på svenska.

Företagaren informerades då av Mös inspektörer om att saluförbud kommer att läggas på de produkter som brister i märkningen.

Nu har Miljönämnden Östra Skaraborg också fattat det formella förbudet om säljförbud av fem namngivna livsmedel som sålts utan korrekt märkning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, även om det överklagas.

I beslutet, som är undertecknat av biträdande förbundschefen Eva Berglund, motiveras det omedelbara säljstoppet med att; ”de livsmedelshygieniska riskerna är stora i anläggningen med de brister som nämns i beslutet”. Mös beslut grundas även på att konsumenten vilseleds samt att känsliga personer kan drabbas av negativa hälsoeffekter.

  • Lars Berthilsson