27 aug 2014 14:08

23 jan 2015 15:49

Skolan i fokus i debatt om barnfattigdom

Undersökningar visar att 775 barn i Falköping lever i fattigdom. Häromkvällen bjöd Rädda barnen in till politisk debatt om vad som ska göras för att få bukt med problemet.

På plats att representera sitt parti i debatten fanns Dan Hovskär (KD), Maria Jern (FP), Caroline Lundberg (M) och Hanna Wigh (SD). Likaså deltog Roland Wanner (MP), Ingvor Bergman (S), Karola Svensson (C) och Inger Lilja (V).

Har ökat

Kvällen inleddes med att författaren och föreläsaren Lisbeth Pipping berättade om hur det var att växa upp med en mamma som var utvecklingsstörd och vad samhället bör göra för att ta hand om barn i liknande situationer.

Debatten i Pingstkyrkan inleddes med att moderatorn Haddon Östman, som även är ordförande för Rädda barnen, berättade om hur läget ser ut i Falköping. Bland landets 290 kommuner ligger Falköping på plats 193 med en barnfattigdom på 12,3 procent, vilket motsvarar 775 barn.

– De senaste tre åren har barnfattigdomen minskat i 215 kommuner, medan den i Falköping har ökat, förklarade Haddon Östman.

Politikernas lösning på detta kom i mångt och mycket att handla om skolans roll.

Fler vuxna

Att skolan behöver mer resurser var de flesta överens om, men hur resurserna ska fördelas rådde det delade meningar om.

– Vi i Vänsterpartiet har länge pratat om att vi måste ha färre barn i klassrummet, sa Inger Lilja.

En åtgärd som många av de andra också lyfte fram, däremot inte centern.

– Vi tror inte att det är storleken på grupperna som är det avgörande, utan det handlar om att ha fler vuxna i skolan som kan se barnen på ett annat sätt än bara i klassrummet, sa Karola Svensson.

– En förutsättning för att lära sig något i skolan är att man är mätt, därför vill vi införa gratis frukost, sa Roland Wanner.

På plats att representera sitt parti i debatten fanns Dan Hovskär (KD), Maria Jern (FP), Caroline Lundberg (M) och Hanna Wigh (SD). Likaså deltog Roland Wanner (MP), Ingvor Bergman (S), Karola Svensson (C) och Inger Lilja (V).

Har ökat

Kvällen inleddes med att författaren och föreläsaren Lisbeth Pipping berättade om hur det var att växa upp med en mamma som var utvecklingsstörd och vad samhället bör göra för att ta hand om barn i liknande situationer.

Debatten i Pingstkyrkan inleddes med att moderatorn Haddon Östman, som även är ordförande för Rädda barnen, berättade om hur läget ser ut i Falköping. Bland landets 290 kommuner ligger Falköping på plats 193 med en barnfattigdom på 12,3 procent, vilket motsvarar 775 barn.

– De senaste tre åren har barnfattigdomen minskat i 215 kommuner, medan den i Falköping har ökat, förklarade Haddon Östman.

Politikernas lösning på detta kom i mångt och mycket att handla om skolans roll.

Fler vuxna

Att skolan behöver mer resurser var de flesta överens om, men hur resurserna ska fördelas rådde det delade meningar om.

– Vi i Vänsterpartiet har länge pratat om att vi måste ha färre barn i klassrummet, sa Inger Lilja.

En åtgärd som många av de andra också lyfte fram, däremot inte centern.

– Vi tror inte att det är storleken på grupperna som är det avgörande, utan det handlar om att ha fler vuxna i skolan som kan se barnen på ett annat sätt än bara i klassrummet, sa Karola Svensson.

– En förutsättning för att lära sig något i skolan är att man är mätt, därför vill vi införa gratis frukost, sa Roland Wanner.

  • Anna Leijon