28 aug 2014 13:13

07 jan 2015 10:18

Grävde diken på skyddad mark

En Falköpingsbo har anmälts till åklagare misstänkt för miljöbrott efter att ha grävt diken på biotopskyddad mark.

Det är länsstyrelsens naturvårdsenhet i Mariestad som anmält Falköpingsbon till miljöåklagare för brott mot miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd.

Hotade arter

Det var i maj i år som länsstyrelsens inspektörer uppmärksammade att Falköpingsbon, i samband med att han grävde diken på sina marker, lagt upp sten och jordmassor så att ett biotopskyddat område skadats.

Biotopskyddet omfattar ett så kallat rikkärr med sällsynta och hotade arter.

Skadar värden

Av anmälan framgår att länsstyrelsen bedömer att fördjupning av diken och uppläggning av massor är åtgärder som skadar de värden som biotopskyddet avser att skydda. Dispens från biotopskyddet har inte sökts.

Länsstyrelsen har sedan i våras ett pågående tillsynsärende på fastigheten och överväger att förelägga om att jordmassor ska tas bort från biotopskyddsområdet och att stenar ska återföras i dikena så att dämningseffekten i huvudsak återställs.

Nu blir det miljöåklagarens sak att besluta om åtal ska väckas mot Falköpingsbon eller ej.

Det är länsstyrelsens naturvårdsenhet i Mariestad som anmält Falköpingsbon till miljöåklagare för brott mot miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd.

Hotade arter

Det var i maj i år som länsstyrelsens inspektörer uppmärksammade att Falköpingsbon, i samband med att han grävde diken på sina marker, lagt upp sten och jordmassor så att ett biotopskyddat område skadats.

Biotopskyddet omfattar ett så kallat rikkärr med sällsynta och hotade arter.

Skadar värden

Av anmälan framgår att länsstyrelsen bedömer att fördjupning av diken och uppläggning av massor är åtgärder som skadar de värden som biotopskyddet avser att skydda. Dispens från biotopskyddet har inte sökts.

Länsstyrelsen har sedan i våras ett pågående tillsynsärende på fastigheten och överväger att förelägga om att jordmassor ska tas bort från biotopskyddsområdet och att stenar ska återföras i dikena så att dämningseffekten i huvudsak återställs.

Nu blir det miljöåklagarens sak att besluta om åtal ska väckas mot Falköpingsbon eller ej.

  • Lars Berthilsson