02 sep 2014 17:35

23 jan 2015 15:49

C-utspel om samarbete

Samarbete, men inte sammanslagning.
Centerpartiet vill luckra upp kommungränsen mellan Falköping och Skövde för att stärka områdets attraktionskraft.

De tankarna lanserade partiets ledande politiker i de båda kommunerna i går.

– Skövde är ett av landets minsta regioncentrum och ligger en bra bit efter städer som Linköping, Karlstad och Jönköping. Hur ska vi matcha de kommunerna är något vi diskuterat och inom Centerpartiet tror vi på utökat samarbete över kommungränserna. Vi ser att Skövde och Falköping skulle kunna vara en tvåstads-region som Trollhättan/Vänersborg, säger Walterum.

Tillsammans skulle kommunen ha 85 000 invånare och bli mer attraktiv för människor att söka sig till.

– Vi har en arbetsmarknadsregion som redan i dag är sammanflätad med omfattande pendling. I Skövde och Falköping finns 2 000 företag och vi tror att det finns mycket att vinna på att sammanfoga kommunernas näringslivsenheter, säger Ulf Eriksson.

Han tror att en större arbetsmarknadsregion skulle göra det lättare att rekrytera till exempelvis chefsbefattningar.

Turism och satsningar kring Hornborgasjön är exempel där kommunerna redan i dag satsar tillsammans.

Skövde har tagit på sig rollen som draglok för en gemensam satsning på Skaraborg. Inte risk för att andra kommuner tycker att det är märkligt om ni nu går in i egna samarbeten?

– Vi vill gå före. Skövde och Falköping har starka ekonomier och möjligheter att göra investeringar. Då är det också viktigt att vi vågar gå före och vågar täta i hop våra kommuner, säger Ulf Eriksson.

– Jag tror också att de mindre kommunerna ser fördelar med att vi bli en större region som kan lyfta Skaraborg, säger Karola Svensson.

Utspelet är ett Centerinitiativ, men Leif Walterum och Karola Svensson säger att de kommer att lyfta in tankarna i kommunerna efter valet.

De tankarna lanserade partiets ledande politiker i de båda kommunerna i går.

– Skövde är ett av landets minsta regioncentrum och ligger en bra bit efter städer som Linköping, Karlstad och Jönköping. Hur ska vi matcha de kommunerna är något vi diskuterat och inom Centerpartiet tror vi på utökat samarbete över kommungränserna. Vi ser att Skövde och Falköping skulle kunna vara en tvåstads-region som Trollhättan/Vänersborg, säger Walterum.

Tillsammans skulle kommunen ha 85 000 invånare och bli mer attraktiv för människor att söka sig till.

– Vi har en arbetsmarknadsregion som redan i dag är sammanflätad med omfattande pendling. I Skövde och Falköping finns 2 000 företag och vi tror att det finns mycket att vinna på att sammanfoga kommunernas näringslivsenheter, säger Ulf Eriksson.

Han tror att en större arbetsmarknadsregion skulle göra det lättare att rekrytera till exempelvis chefsbefattningar.

Turism och satsningar kring Hornborgasjön är exempel där kommunerna redan i dag satsar tillsammans.

Skövde har tagit på sig rollen som draglok för en gemensam satsning på Skaraborg. Inte risk för att andra kommuner tycker att det är märkligt om ni nu går in i egna samarbeten?

– Vi vill gå före. Skövde och Falköping har starka ekonomier och möjligheter att göra investeringar. Då är det också viktigt att vi vågar gå före och vågar täta i hop våra kommuner, säger Ulf Eriksson.

– Jag tror också att de mindre kommunerna ser fördelar med att vi bli en större region som kan lyfta Skaraborg, säger Karola Svensson.

Utspelet är ett Centerinitiativ, men Leif Walterum och Karola Svensson säger att de kommer att lyfta in tankarna i kommunerna efter valet.