09 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Arbetsmiljöverket kräver utredning

OLYCKSFALL. Arbetsmiljöverket kräver nu en utredning efter en olycka i Falköping då två arbetare skadades efter att ha fått en byggnadsställning över sig

Arbetsplatsolyckan inträffade den 21 augusti i samband med reparationsarbeten på Katarinagården i Torbjörntorp strax utanför Falköping.

Från en byggnadsställning, som i höjd var cirka tre meter över byggnadens yttertak, var två byggnadsarbetare på väg ned för middagsrast via en anslutningstrappa från ställningen.

Inte förankrad

Vid olyckstillfället var byggnadsställningen inte förankrad i fastigheten.

Båda arbetarna har berättat att de, då de stod i trappan, kände att ställningen gav vika. En av dem bestämde sig då direkt för att hoppa ned.

Den andra personen blev däremot kvar i trappan när ställningen välte. Han sveptes därför med byggnadsställningen ner på yttertaket.

Båda personerna ådrog sig skador på ben och rygg.

Olyckan ska utredas

Männens arbetsgivare gjorde omedelbart en anmälan om arbetsolycka till Arbetsmiljöverket.

Nu begär Arbetsmiljöverket, med stöd av arbetsmiljölagen, att arbetsgivaren utreder olyckan.

Av utredningen ska framgå vilka faktorer som arbetsgivaren bedömer låg bakom händelsen, vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Arbetsplatsolyckan inträffade den 21 augusti i samband med reparationsarbeten på Katarinagården i Torbjörntorp strax utanför Falköping.

Från en byggnadsställning, som i höjd var cirka tre meter över byggnadens yttertak, var två byggnadsarbetare på väg ned för middagsrast via en anslutningstrappa från ställningen.

Inte förankrad

Vid olyckstillfället var byggnadsställningen inte förankrad i fastigheten.

Båda arbetarna har berättat att de, då de stod i trappan, kände att ställningen gav vika. En av dem bestämde sig då direkt för att hoppa ned.

Den andra personen blev däremot kvar i trappan när ställningen välte. Han sveptes därför med byggnadsställningen ner på yttertaket.

Båda personerna ådrog sig skador på ben och rygg.

Olyckan ska utredas

Männens arbetsgivare gjorde omedelbart en anmälan om arbetsolycka till Arbetsmiljöverket.

Nu begär Arbetsmiljöverket, med stöd av arbetsmiljölagen, att arbetsgivaren utreder olyckan.

Av utredningen ska framgå vilka faktorer som arbetsgivaren bedömer låg bakom händelsen, vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att förhindra liknande händelser i framtiden.

  • Lars Berthilsson