10 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Färre lägenheter än planerat

Färre nya bostäder och större avstånd mellan kyrkogården och den planerade bebyggelsen. Svenska kyrkan fick igenom sina synpunkter när detaljplanen för Prästgårdsgärde var ute på granskning i två månader. I en ny granskningsrunda har det hittills inte inkommit några synpunkter, enligt Alexander Kouzmine, planarkitekt på Falköpings kommun.

Under två månader var området Prästgårdsgärde ute för granskning där berörda fastighetsägare och myndigheter kunde lämna synpunkter. Då var planen att området skulle få 230 nya bostäder mellan Bangatan i väster, Hwassgatan i norr samt till Sköttningsvägen och bostadskvarter i öster.

Pastoratet och kyrkan hade bytt mark för att området skulle få nya bostäder. Den skiss som kyrkan sedan fick del av visade sig ha högre exploateringsgrad och högre hus än kommunen föreslagit inför den första granskningsrundan. Nu har pastoratet fått gehör för det och i det nya förslaget har byggrätten på 550 kvadratmeter närmast kyrkogården tagits bort.

– Nu kan det bli 14 lägenheter färre. En byggnad närmast kyrkan har också gjorts om från tre till två våningar, säger Alexander Kouzmine som är planarkitekt.

Avståndet mellan de boende och kyrkogården även det område som mest utnyttjas av gravsättning i dag blir 20-22 meter i stället för 4-6 meter.

Högsta byggnad blir fem våningar och närmast Bangatan väntas ett sex meter högt plank byggas med garage i anslutning till detta. Något som fastighetsägare har ifrågasatt, men inte fått gehör för. Få parkeringsplatser, färre än 1,0 per lägenhet har också ifrågasatts - ingen ovanlig parkeringsnorm, enligt kommunen.

Trots att det blir färre lägenheter än planerat ifrågasätter Hyresbostäder att det finns efterfrågan och betalningsförmåga till så många nyproducerade lägneheter. Enligt kommunen kan en etappindelning bli lösningen.

Under två månader var området Prästgårdsgärde ute för granskning där berörda fastighetsägare och myndigheter kunde lämna synpunkter. Då var planen att området skulle få 230 nya bostäder mellan Bangatan i väster, Hwassgatan i norr samt till Sköttningsvägen och bostadskvarter i öster.

Pastoratet och kyrkan hade bytt mark för att området skulle få nya bostäder. Den skiss som kyrkan sedan fick del av visade sig ha högre exploateringsgrad och högre hus än kommunen föreslagit inför den första granskningsrundan. Nu har pastoratet fått gehör för det och i det nya förslaget har byggrätten på 550 kvadratmeter närmast kyrkogården tagits bort.

– Nu kan det bli 14 lägenheter färre. En byggnad närmast kyrkan har också gjorts om från tre till två våningar, säger Alexander Kouzmine som är planarkitekt.

Avståndet mellan de boende och kyrkogården även det område som mest utnyttjas av gravsättning i dag blir 20-22 meter i stället för 4-6 meter.

Högsta byggnad blir fem våningar och närmast Bangatan väntas ett sex meter högt plank byggas med garage i anslutning till detta. Något som fastighetsägare har ifrågasatt, men inte fått gehör för. Få parkeringsplatser, färre än 1,0 per lägenhet har också ifrågasatts - ingen ovanlig parkeringsnorm, enligt kommunen.

Trots att det blir färre lägenheter än planerat ifrågasätter Hyresbostäder att det finns efterfrågan och betalningsförmåga till så många nyproducerade lägneheter. Enligt kommunen kan en etappindelning bli lösningen.

  • Rikard Jansson