11 sep 2014 16:19

07 jan 2015 09:59

Mös kräver bullerutredning

Planerna på bostäder på Fåraberget kräver mer djupgående utredningar an vad som hittills gjorts. Det är svaret från Miljönämnden östra Skaraborg till Falköpings kommun i en pågående remissrunda.

Mös efterlyser både en bullerutredning och miljökonsekvensbeskrivning.

– De tänka vägdragningarna passerar genom befintliga bostadsområden vilket ökar riskerna för bullerstörningar där. Frågan måste hanteras varligt och utredas först, säger miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Mös efterlyser både en bullerutredning och miljökonsekvensbeskrivning.

– De tänka vägdragningarna passerar genom befintliga bostadsområden vilket ökar riskerna för bullerstörningar där. Frågan måste hanteras varligt och utredas först, säger miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).