17 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Kan brännas i vetenskapens namn

Det rekonstruerade stenåldershuset Gamle Bonde i Ekehagen är nedgånget och ska rivas efter 30 år. Stiftelsen har ansökt om att bränna ner resterna för att sedan göra en utgrävning. Något som går under benämningen experimentell arkeologi.

– Men vi har också en annan plan som går ut på att helt enkelt montera ner den och på så sätt dokumentera erfarenheter hur huset har åldrats. Så det finns två sätt, säger Elinor Carlsson, intendent på Ekehagens forntidsby.

Vilket tillvägagångssätt är mest sannolikt?

– Nu pekar det för att vi kommer att göra en nedmontering. Att elda upp huset har redan gjorts hos andra institutioner så att elda upp det skulle kanske inte tillföra forskningen så mycket nytt.

Formellt har stiftelsen redan sökt tillstånd hos Miljönämnden Östra Skaraborg att bränna ner det under kontrollerande former.

– Så även om det blir jakande där kan det hända att vi inte väljer det alternativet.

Tillvägagångssättet går under benämningen experimentell arkeologi och forntidsbyn har ett formellt uppdrag att främja vetenskaplig forskning inom detta.

– Främst ska vi vara ett besökscenter, men profilen är att vi tänker att experimentellt är forntidsbyns ryggrad. Vi ska vara ett friluftsmuseum.

Några som redan gör den här typen av bränningar är Lejre Forsögscenter i Danmark. Husen prepareras med tidstypiska föremål. Efter bränningen täcker man allt med jord och låter ligga i 10-15 år innan utgrävningen görs. Resultatet kan man sedan jämföra med riktiga utgrävningar.

Teorin är att husen på stenåldern användes i en generations tid innan man byggde nytt.

– Men vi har också en annan plan som går ut på att helt enkelt montera ner den och på så sätt dokumentera erfarenheter hur huset har åldrats. Så det finns två sätt, säger Elinor Carlsson, intendent på Ekehagens forntidsby.

Vilket tillvägagångssätt är mest sannolikt?

– Nu pekar det för att vi kommer att göra en nedmontering. Att elda upp huset har redan gjorts hos andra institutioner så att elda upp det skulle kanske inte tillföra forskningen så mycket nytt.

Formellt har stiftelsen redan sökt tillstånd hos Miljönämnden Östra Skaraborg att bränna ner det under kontrollerande former.

– Så även om det blir jakande där kan det hända att vi inte väljer det alternativet.

Tillvägagångssättet går under benämningen experimentell arkeologi och forntidsbyn har ett formellt uppdrag att främja vetenskaplig forskning inom detta.

– Främst ska vi vara ett besökscenter, men profilen är att vi tänker att experimentellt är forntidsbyns ryggrad. Vi ska vara ett friluftsmuseum.

Några som redan gör den här typen av bränningar är Lejre Forsögscenter i Danmark. Husen prepareras med tidstypiska föremål. Efter bränningen täcker man allt med jord och låter ligga i 10-15 år innan utgrävningen görs. Resultatet kan man sedan jämföra med riktiga utgrävningar.

Teorin är att husen på stenåldern användes i en generations tid innan man byggde nytt.

  • Rikard Jansson