18 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Från Åsarp till Bosnien för Torsten

Ena dagen valarbetare i Åsarp – några veckor senare valobservatör i Bosnien-Hercegovina. Det är tvära kast för Torsten Jaeckel, Falköping.
– Det är onekligen en tjusning i det, säger han till SLA.

Torsten Jaeckel är till vardags chef på polisen IT-brottsenhet i Falköping. Tidigare var han bland annat i många år utredningsbefäl i Skövde. Men under åren har det också blivit ett stort antal utlandsuppdrag.

– Jag har varit ute på runt 25 valuppdrag i olika länder och i olika funktioner – jag har ingått i ledningsgrupper och varit både långtids- och korttidsobservatör.

Han nämner bland annat länder som Armenien, Moldavien, Azerbajdzjan och Ukraina. Men han har varit på utlandsuppdrag för FN och EU i egenskap av polis. Senast var han ett och ett halvt år i Georgien.

Om tre veckor väntar nästa valuppdrag. Då åker han till Bosnien-Hercegovina för att som en av 300 internationella valobservatörer för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) bevaka valet i landet den 8 oktober.

– Den här gången är jag korttidsobservatör och kommer efter utbildning i Sarajevo placeras ut någonstans i landet.

Torsten Jaeckel säger att skälet till att han deltar i utlandsuppdrag är att han anser att det är viktigt att se och förstå andra människors situation.

– Demokratiseringsprocessen runt om i världen är så viktig, liksom människors lika värde. Jag lär mig oerhört mycket, erfarenheter som jag har användning för både privat och i mitt arbete.

Torsten Jaeckel är till vardags chef på polisen IT-brottsenhet i Falköping. Tidigare var han bland annat i många år utredningsbefäl i Skövde. Men under åren har det också blivit ett stort antal utlandsuppdrag.

– Jag har varit ute på runt 25 valuppdrag i olika länder och i olika funktioner – jag har ingått i ledningsgrupper och varit både långtids- och korttidsobservatör.

Han nämner bland annat länder som Armenien, Moldavien, Azerbajdzjan och Ukraina. Men han har varit på utlandsuppdrag för FN och EU i egenskap av polis. Senast var han ett och ett halvt år i Georgien.

Om tre veckor väntar nästa valuppdrag. Då åker han till Bosnien-Hercegovina för att som en av 300 internationella valobservatörer för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) bevaka valet i landet den 8 oktober.

– Den här gången är jag korttidsobservatör och kommer efter utbildning i Sarajevo placeras ut någonstans i landet.

Torsten Jaeckel säger att skälet till att han deltar i utlandsuppdrag är att han anser att det är viktigt att se och förstå andra människors situation.

– Demokratiseringsprocessen runt om i världen är så viktig, liksom människors lika värde. Jag lär mig oerhört mycket, erfarenheter som jag har användning för både privat och i mitt arbete.