19 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Så mycket ska kyrkorna renoveras för

Av de 51 miljoner kronor som Skara stift ska fördela mellan sina kyrkor 2015, kommer Falköpings pastorat få dela på drygt 3,8 miljoner kronor sammanlagt. Den största delen kommer gå till att lägga om spåntaket på Skörstorps kyrka.

Det är nu klart att Falköpings pastorat kommer få dela på 3 823 000 kronor när Skara stift fördelar 51 miljoner kronor mellan sina 435 kyrkor inför 2015. Pengarna fördelas som kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning, där den sistnämnda är ett statligt bidrag som ges för att vårda det gemensamma kulturarvet av kyrkorna utgör. Inför 2015 innefattar detta bidrag 44 miljoner kronor.

I vanlig ordning ansöker pastoraten om mer pengar än stiftet kan erbjuda. Inför kommande år hade den dubbla summan varit behövlig för att tillgodose samtliga ansökningar.

En stor del av pengarna kommer 2015 gå till de kyrkor där omläggning av tak är nödvändig, däribland Skörstorps kyrka. Där får man 1,7 miljoner kronor för att lägga om spåntaket, vilket är det största bidraget som delas ut inom Falköpings pastorat.

Uppemot 900 tusen kronor tilldelas St Olofs kyrka för konservering av ytskikt och inventarier, varpå Mularps kyrka tilldelas 581 tusen kronor för invändig renovering.

Ett flertal mindre summor, mellan 20 och 60 tusen kronor, delas ut för konservering av kulturhistoriska gravgårdar inom Falköpings pastorat.

Det är nu klart att Falköpings pastorat kommer få dela på 3 823 000 kronor när Skara stift fördelar 51 miljoner kronor mellan sina 435 kyrkor inför 2015. Pengarna fördelas som kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning, där den sistnämnda är ett statligt bidrag som ges för att vårda det gemensamma kulturarvet av kyrkorna utgör. Inför 2015 innefattar detta bidrag 44 miljoner kronor.

I vanlig ordning ansöker pastoraten om mer pengar än stiftet kan erbjuda. Inför kommande år hade den dubbla summan varit behövlig för att tillgodose samtliga ansökningar.

En stor del av pengarna kommer 2015 gå till de kyrkor där omläggning av tak är nödvändig, däribland Skörstorps kyrka. Där får man 1,7 miljoner kronor för att lägga om spåntaket, vilket är det största bidraget som delas ut inom Falköpings pastorat.

Uppemot 900 tusen kronor tilldelas St Olofs kyrka för konservering av ytskikt och inventarier, varpå Mularps kyrka tilldelas 581 tusen kronor för invändig renovering.

Ett flertal mindre summor, mellan 20 och 60 tusen kronor, delas ut för konservering av kulturhistoriska gravgårdar inom Falköpings pastorat.

  • Erica Augustsson