19 sep 2014 15:53

07 jan 2015 10:19

Bidrag till flyktingguider

Falköpings kommun har beviljats ett statligt bidrag på 883 000 kronor för att stärka och utveckla verksamheten med flyktingguider.

Projektets syfte är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlärning.

Bidraget innebär att en projektledare på medborgarkontoret ska kunna utveckla verksamheten med fler mötesplatser och aktiviteter samt rekrytering av fler flyktingguider/språkvänner. Dialogen och informationen ska fördjupas med hjälp av gemensamma aktiviteter, sociala medier, film och webbsida.

Projektet ska pågå till december 2015 och sker i samverkan med ABF, Rädda Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan i Falköping.

Mer detaljer kring de aktiviteter som planeras ska presenteras på en presskonferens på måndag.

Projektets syfte är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlärning.

Bidraget innebär att en projektledare på medborgarkontoret ska kunna utveckla verksamheten med fler mötesplatser och aktiviteter samt rekrytering av fler flyktingguider/språkvänner. Dialogen och informationen ska fördjupas med hjälp av gemensamma aktiviteter, sociala medier, film och webbsida.

Projektet ska pågå till december 2015 och sker i samverkan med ABF, Rädda Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan i Falköping.

Mer detaljer kring de aktiviteter som planeras ska presenteras på en presskonferens på måndag.

  • Lars Berthilsson