24 sep 2014 14:37

23 jan 2015 15:50

Teknikelever utformade cykelväg

Just nu byggs cykelvägen mellan Kyrkerörs- och Fredriksbergsområdet som ett tiotal elever från teknikprogrammet på Ållebergsgymnasiet var med och utformade. Projektet startade som en föreläsning av Håkan Gustafsson, gatuingenjör i kommunen, för eleverna i våras.

Då läste eleverna kursen Hållbart samhälle och arkitektur. Eleverna delades upp i par och undersökte förutsättningarna på plats.

– Sedan fick vi gå tillbaka och börja rita hur vi tyckte cykelvägen skulle utformas. Vi föreslog bland annat att cykelvägen skulle gå längs högersidan, i och med att det var färre utfarter där. Mycket säkrare för cyklisten, säger Nora Uka, en av eleverna.

Hon är också glad för att ha fått vara med och utforma Falköpings nya cykelväg.

– Det var en roliga dag, men det roligaste är att vägen byggs på riktigt. Och den byggs efter våra förslag i klassen.

Cykelvägen finansieras till viss del av statsbidrag och är planerad vara klar inom två månader. Det är ett led i kommunens cykelstrategi för att öka invånarnas cyklande till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Då läste eleverna kursen Hållbart samhälle och arkitektur. Eleverna delades upp i par och undersökte förutsättningarna på plats.

– Sedan fick vi gå tillbaka och börja rita hur vi tyckte cykelvägen skulle utformas. Vi föreslog bland annat att cykelvägen skulle gå längs högersidan, i och med att det var färre utfarter där. Mycket säkrare för cyklisten, säger Nora Uka, en av eleverna.

Hon är också glad för att ha fått vara med och utforma Falköpings nya cykelväg.

– Det var en roliga dag, men det roligaste är att vägen byggs på riktigt. Och den byggs efter våra förslag i klassen.

Cykelvägen finansieras till viss del av statsbidrag och är planerad vara klar inom två månader. Det är ett led i kommunens cykelstrategi för att öka invånarnas cyklande till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

  • Rikard Jansson