25 sep 2014 09:38

23 jan 2015 15:51

Badgäst hittade järnrör i badsjö

Under onsdagen stängdes Pankasjön av för bad sedan en person upptäckt ett järnrör stack upp ur vattnet strax utanför badstegen. Räddningstjänsten som kom till platsen genomsökte botten för att försäkra sig att det inte fanns fler vassa föremål i badsjön.

Räddningstjänsten ser mycket allvarligt på det inträffade. Eftersom de inte kan garantera att botten är säker så manar de till försiktighet. Två personer i våtdräkt genomförde insatsen genom att dra en länk mellan sig men inga fler föremål upptäcktes.

Kommunen har polisanmält sabotaget och Fredrik Johansson som är park- och gatuchef i Falköping säger till Falköpings tidning att han hoppades att den som slängt i stången hade gjort det utan att tänka att den skulle fastna som den gjorde.

Nästa vecka ska räddningstjänsten göra en mer omfattande insats då dykare ska undersöka övriga delar av den lilla badsjön på Mösseberg. En svår uppgift eftersom sikten i sjön uppges vara dålig.

Räddningstjänsten ser mycket allvarligt på det inträffade. Eftersom de inte kan garantera att botten är säker så manar de till försiktighet. Två personer i våtdräkt genomförde insatsen genom att dra en länk mellan sig men inga fler föremål upptäcktes.

Kommunen har polisanmält sabotaget och Fredrik Johansson som är park- och gatuchef i Falköping säger till Falköpings tidning att han hoppades att den som slängt i stången hade gjort det utan att tänka att den skulle fastna som den gjorde.

Nästa vecka ska räddningstjänsten göra en mer omfattande insats då dykare ska undersöka övriga delar av den lilla badsjön på Mösseberg. En svår uppgift eftersom sikten i sjön uppges vara dålig.

  • Rikard Jansson