30 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Skolinspektionen granskar kommunal förskola

Barn utsatt för kränkande behandling

Skolinspektionen har startat en utredning efter en anmälan om att ett barn utsatts för kränkande behandling på en kommunal förskola i Falköping.

Enligt den anmälan som gjorts till Skolinspektionen ska barnet ha blivit utsatt för kränkande behandling av andra barn på förskolan under både vårterminen och höstterminen i år.

Hur förskolan agerat

Inspektionen begär nu att Falköpings kommuns barn- och utbildningsnämnd, som huvudman för verksamheten, senast den 8 oktober ska svara på en rad frågor, bland annat om och i så fall hur förskolan agerat sedan de anmälda kränkningarna blivit kända.

Man ska också redovisa sin uppfattning om vad som har hänt vid de händelser som anmälts och om man anser att det som eleven utsatts för är kränkande behandling i skollagens mening.

Orolig nattsömn

Enligt anmälan, som gjorts av barnets föräldrar, ska barnet ha blivit retat under en längre tid, främst av två andra barn. Detta ska, enligt föräldrarna, ha skett utan att förskolans personal informerat dem om vad som pågick.

Föräldrarna uppger att kränkningarna lett till att deras barn mått dåligt, varit nedstämt och drabbats av orolig nattsömn.

Enligt den anmälan som gjorts till Skolinspektionen ska barnet ha blivit utsatt för kränkande behandling av andra barn på förskolan under både vårterminen och höstterminen i år.

Hur förskolan agerat

Inspektionen begär nu att Falköpings kommuns barn- och utbildningsnämnd, som huvudman för verksamheten, senast den 8 oktober ska svara på en rad frågor, bland annat om och i så fall hur förskolan agerat sedan de anmälda kränkningarna blivit kända.

Man ska också redovisa sin uppfattning om vad som har hänt vid de händelser som anmälts och om man anser att det som eleven utsatts för är kränkande behandling i skollagens mening.

Orolig nattsömn

Enligt anmälan, som gjorts av barnets föräldrar, ska barnet ha blivit retat under en längre tid, främst av två andra barn. Detta ska, enligt föräldrarna, ha skett utan att förskolans personal informerat dem om vad som pågick.

Föräldrarna uppger att kränkningarna lett till att deras barn mått dåligt, varit nedstämt och drabbats av orolig nattsömn.

  • Lars Berthilsson