01 okt 2014 12:11

07 jan 2015 10:20

Tillsyn temat på vattendag

”Målstyrd tillsyn av småskaliga vattenkraftsanläggningar i våra vattendrag”. Det är temat för den vattendag som Vattenrådet under torsdagen arrangerar i Kvänum.

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden - bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund.

Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån, fem viktiga tillflöden till Vänern.

”Målstyrd tillsyn av småskaliga vattenkraftsanläggningar i våra vattendrag”. Det är temat för den vattendag som Vattenrådet under torsdagen arrangerar i Kvänum.

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden - bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund.

Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån, fem viktiga tillflöden till Vänern.