02 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Fastighetsägare måste radonsanera

Mätningar visar för höga värden

Ägaren till en hyresfastighet i Falköping måste snarast sänka radonhalten i sina lägenheter. Det har Miljösamverkan Östra Skaraborg beslutat efter en mätning som visar för höga värden.

Radonärendet gällande en hyresfastighet i centrala Falköping har varit en fråga för Miljösamverkan Östra Skaraborg, Mös, ända sedan juni 2013. Då redovisade den dåvarande ägaren till Mös att radonhalterna i lägenheterna efter mätning visat sig överstiga riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft.

Mös beslutade då om ett föreläggande mot fastighetsägaren att vidta åtgärder för att sänka radonhalten i fastigheten.

Ett år utan åtgärder

I juni 2014, nästan på dagen ett år efter det första föreläggandet, meddelade hyresvärden att fastigheten fått en ny ägare. Några radonsänkande åtgärder hade inte gjorts under den tid som gått.

Nu har Mös beslutat om ett föreläggande även mot den nye fastighetsägaren.

Föreläggandet innebär att ägaren snarast måste vidta åtgärder så att radonhalten i lägenheterna inte överstiger riktvärdet.

Långtidsmätningar

Efter att åtgärder vidtagits ska nya långtidsmätningar genomföras. Dessa ska ske under mätperioden 1 oktober - 30 april.

Kontrollmätningarna ska ske på flera ställen i fastigheten. Dels i den lägenhet där radonhalten visat sig vara högst, dels i angränsande lägenheter på samma våningsplan samt också lägenheterna ovanför och under.

I sin motivering till beslutet om föreläggande skriver Miljösamverkan att man bedömer att de överskridna riktvärdena i fastigheten är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken och att detta är lagligt skäl för att kräva åtgärder som sänker radonhalten.

Radonärendet gällande en hyresfastighet i centrala Falköping har varit en fråga för Miljösamverkan Östra Skaraborg, Mös, ända sedan juni 2013. Då redovisade den dåvarande ägaren till Mös att radonhalterna i lägenheterna efter mätning visat sig överstiga riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft.

Mös beslutade då om ett föreläggande mot fastighetsägaren att vidta åtgärder för att sänka radonhalten i fastigheten.

Ett år utan åtgärder

I juni 2014, nästan på dagen ett år efter det första föreläggandet, meddelade hyresvärden att fastigheten fått en ny ägare. Några radonsänkande åtgärder hade inte gjorts under den tid som gått.

Nu har Mös beslutat om ett föreläggande även mot den nye fastighetsägaren.

Föreläggandet innebär att ägaren snarast måste vidta åtgärder så att radonhalten i lägenheterna inte överstiger riktvärdet.

Långtidsmätningar

Efter att åtgärder vidtagits ska nya långtidsmätningar genomföras. Dessa ska ske under mätperioden 1 oktober - 30 april.

Kontrollmätningarna ska ske på flera ställen i fastigheten. Dels i den lägenhet där radonhalten visat sig vara högst, dels i angränsande lägenheter på samma våningsplan samt också lägenheterna ovanför och under.

I sin motivering till beslutet om föreläggande skriver Miljösamverkan att man bedömer att de överskridna riktvärdena i fastigheten är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken och att detta är lagligt skäl för att kräva åtgärder som sänker radonhalten.

  • Lars Berthilsson