09 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Nytt idrottspolitiskt program framlagt

Ett nytt idrottspolitiskt program har lagts fram i kultur och fritidsnämnden.
– Vi behöver fler ytor för både spontanidrott och planerade aktiviteter, målet är att tillgängligheten ska öka, säger, ordförande Karola Svensson (C).

Den förra planen är nio år gammal. Ambitionen av sittande majoritet var att revideringen skulle genomföras under mandatperioden. Nu ser den ut att dröja ytterligare till nästa år då ett slutgiltigt beslut ska tas av fullmäktige.

Representanter för flera idrottsföreningar har varit delaktiga i att ta fram programmet. Det har också anpassats till Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program. Båda fokuserar nu på värdegrundsarbete, demokrati och folkhälsa.

Men redan nu har ett utegym installerats på Mösseberg och på gång är en cykel- och actionpark på Odenområdet. Det är mer av denna varan som efterfrågas.

– Vi hoppas bland annat på nya utegym runt om i kommunen. Det kan också handla om fler danslokaler och ridanläggningar. Vi vill ha en bra helhet av aktiviteter helt enkelt.

”Lägerstaden Falköping”

En nyhet i revideringen är att Falköpingsborna själva ska vara delaktiga i att skapa övernattningsmöjligheter till idrotts- och föreningslivet. Kapaciteten behöver öka för att kunna marknadsföra kommunen som ”lägerstaden”.

– Vi klarar av att övernattningsmöjligheter till arrangemang med kanske 1200 deltagare, men inte till 2000.

En anledning till efterlysningen är att övernattningsmöjligheterna har begränsats kraftigt i kommunen sedan gamla Ållebergsgymnasiet revs. Några lokaler som nu fungerar som logi är Frejahallen, Odenhallenm, Centralskolan, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan.

– Nu får vi dammsuga kommunen på fler möjligheter. Kanske finns det privatpersoner som kan hyra ut ett rum eller sin gillestuga. Det skulle stärka bygden och skulle ge möjligheter till extra inkomst.

Hon understryker att ideer på nya arrangemang måste komma från idrottslivet eftersom det är de som har kontakterna. Arrangemang är inget kommunen själva ska genomföra.

– Men vi kanske kan stå för en del av marknadsföringen och samarbeta med näringlivet och turistbyrån.

Den förra planen är nio år gammal. Ambitionen av sittande majoritet var att revideringen skulle genomföras under mandatperioden. Nu ser den ut att dröja ytterligare till nästa år då ett slutgiltigt beslut ska tas av fullmäktige.

Representanter för flera idrottsföreningar har varit delaktiga i att ta fram programmet. Det har också anpassats till Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program. Båda fokuserar nu på värdegrundsarbete, demokrati och folkhälsa.

Men redan nu har ett utegym installerats på Mösseberg och på gång är en cykel- och actionpark på Odenområdet. Det är mer av denna varan som efterfrågas.

– Vi hoppas bland annat på nya utegym runt om i kommunen. Det kan också handla om fler danslokaler och ridanläggningar. Vi vill ha en bra helhet av aktiviteter helt enkelt.

”Lägerstaden Falköping”

En nyhet i revideringen är att Falköpingsborna själva ska vara delaktiga i att skapa övernattningsmöjligheter till idrotts- och föreningslivet. Kapaciteten behöver öka för att kunna marknadsföra kommunen som ”lägerstaden”.

– Vi klarar av att övernattningsmöjligheter till arrangemang med kanske 1200 deltagare, men inte till 2000.

En anledning till efterlysningen är att övernattningsmöjligheterna har begränsats kraftigt i kommunen sedan gamla Ållebergsgymnasiet revs. Några lokaler som nu fungerar som logi är Frejahallen, Odenhallenm, Centralskolan, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan.

– Nu får vi dammsuga kommunen på fler möjligheter. Kanske finns det privatpersoner som kan hyra ut ett rum eller sin gillestuga. Det skulle stärka bygden och skulle ge möjligheter till extra inkomst.

Hon understryker att ideer på nya arrangemang måste komma från idrottslivet eftersom det är de som har kontakterna. Arrangemang är inget kommunen själva ska genomföra.

– Men vi kanske kan stå för en del av marknadsföringen och samarbeta med näringlivet och turistbyrån.

  • Rikard Jansson

Prioriteringar i nya idrottspolitiska programmet

Vidgat deltagande

Trygg idrott och trygga miljöer

Etik och moral

Tillgänglighet

Hälsa

Integration och internationalisering

Jämlikhet

Jämställdhet