10 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Så mycket får de i bidrag

Bygdegårdsföreningarna ska från och med i år få bidrag med samma princip som bidragen till idrottsföreningar som har egna anläggningar, 60 procent av driftsbidraget.
– Det har varit stora skillnader tidigare, medger Karola Svensson, (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi ärvde det tidigare bidragssystemet från tekniska nämnden och vi behöver nya riktlinjer.

I dag är det stora skillnader i subventioner, alltså den del av driftsbidragen som kommunen går in och täcker. Mest får Smula bygdegårdsförening som också är den enda föreningen som får mer bidrag än driftskostnaderna, 134 procent. Lägst andel av kostnaderna går till Brunnhems bygdegårdsförening utanför Stenstorp, med 22,5 procent.

– Det är viktigt att det inte är godtyckligt, att man har ett rättvist system att luta sig mot.

Ingen retroaktiv ersättning

Någon retroaktiv ersättning utgår inte för de som fått lägre bidrag än genomsnittet. De bygdegårdsföreningar som kommer att få mindre bidrag får detta nedrappat under tre år. Först 75 procent av mellanskillnaden, därefter 50 och sista året 25 procent.

Största förlorare på det nya systemet är Friggeråker som får se sina bidrag krympta med 33 015 kronor. Största vinnare är Folkets park i Falköping med plus 8 399 kronor.

Men bidraget kommer också att anpassas till vilka intäkter som bygdegårdarna har i dag, för till exempel uthyrning och försäljning. Hälften av intäkterna dras bort innan bidraget på 60 procent av driftskostnaderna beräknas.

Vid nyinvesteringar står kommunen för 30 procent av kostnaden.

”Skrivelser gav mer”

Lars-Olof Johansson är ordförande i Brunnhems bygdegårdsförening som fått lägst andel av kostnaderna täckt tidigare.

– Vi har har gjort skrivelser till kommunen redan för flera år sedan. Det har hjälpt för vi fick lite mer i år. Däremot så har vi fått bra stöttning till investeringar.

För två år sedan sattes ny septitank och infiltrationsanläggning in. En ny parkeringsplats anlades och ny ventilation installerades.

Hur har ni täckt kostnaderna tidigare?

– Uthyrningen har inte gått ihop när vi inte haft så mycket, men en hel del aktiviteter har dragit in det delvis.

Just nu har hembygdsföreningen ansökt om bygglov för att handikappsanpassa en toalett och entré.

– Ett problem är att man måste ha framförhållning två år innan.

Ifjol hade Brunnhems bygdegårdsförening aktiviteter vid 50 tillfällen. Däremot är han kritisk till att föreningen bara får behålla hälften av extra intäkter innan driftsbidraget beräknas.

Driftskostnader är el, vatten, avlopp, bränsle, sotning och försäkringar.

Ett krav för att få bidrag är att gården används vid minst tio tillfällen per år.

Kommunens subventioner till hembygdsföreningarna:

Bygdegårdsförening

Driftsbidrag

Subvention (%)

Nytt bidrag

Börstig

15 000

86,55

7573

Borgunda

32 000

60,53

24732

Brismene

5 000

ingen uppgift

-

Brunnhem

5 000

22,51

7299

Falköpings folkets hus

100 000

38,36

108 399

Fivlered

5 000

27,59

8594

Friggeråker

50 000

95,22

16985

Grolanda

15000

37,7

17107

Håkantorp

5 000

25,04

9131

Jäla

5 000

23,98

9714

Kälvene-Näs

18 000

47,07

15002

Luttra

11 000

43,04

5960

Smula

5 000

134,19

2131

Solberga

5 000

26,04

11279

Sätuna

8 000

36,5

11591

Trevattna

15 000

47,22

13975

Valtorp

16 000

44,6

15096

Vistorp

7 500

48,94

9014

Vilske-Kleva

15 000

36,86

15155

– Vi ärvde det tidigare bidragssystemet från tekniska nämnden och vi behöver nya riktlinjer.

I dag är det stora skillnader i subventioner, alltså den del av driftsbidragen som kommunen går in och täcker. Mest får Smula bygdegårdsförening som också är den enda föreningen som får mer bidrag än driftskostnaderna, 134 procent. Lägst andel av kostnaderna går till Brunnhems bygdegårdsförening utanför Stenstorp, med 22,5 procent.

– Det är viktigt att det inte är godtyckligt, att man har ett rättvist system att luta sig mot.

Ingen retroaktiv ersättning

Någon retroaktiv ersättning utgår inte för de som fått lägre bidrag än genomsnittet. De bygdegårdsföreningar som kommer att få mindre bidrag får detta nedrappat under tre år. Först 75 procent av mellanskillnaden, därefter 50 och sista året 25 procent.

Största förlorare på det nya systemet är Friggeråker som får se sina bidrag krympta med 33 015 kronor. Största vinnare är Folkets park i Falköping med plus 8 399 kronor.

Men bidraget kommer också att anpassas till vilka intäkter som bygdegårdarna har i dag, för till exempel uthyrning och försäljning. Hälften av intäkterna dras bort innan bidraget på 60 procent av driftskostnaderna beräknas.

Vid nyinvesteringar står kommunen för 30 procent av kostnaden.

”Skrivelser gav mer”

Lars-Olof Johansson är ordförande i Brunnhems bygdegårdsförening som fått lägst andel av kostnaderna täckt tidigare.

– Vi har har gjort skrivelser till kommunen redan för flera år sedan. Det har hjälpt för vi fick lite mer i år. Däremot så har vi fått bra stöttning till investeringar.

För två år sedan sattes ny septitank och infiltrationsanläggning in. En ny parkeringsplats anlades och ny ventilation installerades.

Hur har ni täckt kostnaderna tidigare?

– Uthyrningen har inte gått ihop när vi inte haft så mycket, men en hel del aktiviteter har dragit in det delvis.

Just nu har hembygdsföreningen ansökt om bygglov för att handikappsanpassa en toalett och entré.

– Ett problem är att man måste ha framförhållning två år innan.

Ifjol hade Brunnhems bygdegårdsförening aktiviteter vid 50 tillfällen. Däremot är han kritisk till att föreningen bara får behålla hälften av extra intäkter innan driftsbidraget beräknas.

Driftskostnader är el, vatten, avlopp, bränsle, sotning och försäkringar.

Ett krav för att få bidrag är att gården används vid minst tio tillfällen per år.

Kommunens subventioner till hembygdsföreningarna:

Bygdegårdsförening

Driftsbidrag

Subvention (%)

Nytt bidrag

Börstig

15 000

86,55

7573

Borgunda

32 000

60,53

24732

Brismene

5 000

ingen uppgift

-

Brunnhem

5 000

22,51

7299

Falköpings folkets hus

100 000

38,36

108 399

Fivlered

5 000

27,59

8594

Friggeråker

50 000

95,22

16985

Grolanda

15000

37,7

17107

Håkantorp

5 000

25,04

9131

Jäla

5 000

23,98

9714

Kälvene-Näs

18 000

47,07

15002

Luttra

11 000

43,04

5960

Smula

5 000

134,19

2131

Solberga

5 000

26,04

11279

Sätuna

8 000

36,5

11591

Trevattna

15 000

47,22

13975

Valtorp

16 000

44,6

15096

Vistorp

7 500

48,94

9014

Vilske-Kleva

15 000

36,86

15155

  • Rikard Jansson