13 okt 2014 21:17

23 jan 2015 15:52

Ohelig allians får fortsätta

– Jobb, företagsamhet och integration. Det är de viktigaste och största utmaningarna vi har, säger Conny Johansson, S.
Nu är det klart att han blir kommunstyrelsens ordförande i det nygamla blocköverskridande samarbetet mellan S, C och KD.

I går presenterade de tre partierna mandatperiodens prioriteringar. Samtidigt blev det också klart vem som får ordförandeklubban i de olika nämnderna (se faktaruta.)

Skolan ska få mer resurser, bland annat i form av fler pedagoger tidigt i åldrarna samt genom att ett tvålärarsystem införs.

– Vi förväntar oss statliga pengar. Alla ska ha möjlighet att utvecklas, både svenska och nysvenska elever, säger Conny Johansson.

Bland annat mot bakgrund av att skolan fått 300 nya elever under den senaste mandatperioden.

För att få fler jobb satsar kommunen att få fler godkända YH-utbildningar till orten och vuxenutbildningen generellt.

– Vi måste rusta de som inte har jobb. Mycket kommer att ligga på Lärcenter. Ungdomsarbetslösheten är ingen situation vi är ensamma om.

Här får den ende nye ordförande i kommunpolitiken en nyckelroll genom Hans Johansson, C som tillträder som ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden. Ett uppdrag som han ser som spännande.

Demokratiutveckling

Kommunfullmäktige kommer att få en permanent beredning. I klartext betyder det fler mötespunkter för att få fler invånare delaktiga i beslut.

– Delaktighet är en av nyckelfaktorerna, enligt Dan Hovskär, KD som blir byggnadsnämndens ordförande.

Därmed kommer han att lämna posten som ordförande i Falköpings Hyresgästförening vid nästa årsmöte, dock med en överlappning på några månader.

Den största utmaningen för socialnämnden blir att bygga ett demensboende. Susanne Larsson (S) lämnar ingen garanti för att det ska stå helt klart inom en mandatperiod. Kostnaderna måste löpande hållas nere i förvaltningen. En nyhet är att elever som gått ut omvårdnadsprogrammet med godkända betyg kommer att erbjudas en sex månaders provanställning i kommunen.

Vad gäller landsbygdspolitiken satsas på fler trygghetsboenden. De tre partierna vill få fler tågstopp och utöka närtrafiken.

De får möjlighet att besätta posten som 1:e vice ordförande: Centerpartiet i Tekniska nämnden, socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna i Kultur- och fritid samt byggnadsnämnden. Kristdemokraterna i Kompetens- och arbetslivsnämnden samt fullmäktige.

I går presenterade de tre partierna mandatperiodens prioriteringar. Samtidigt blev det också klart vem som får ordförandeklubban i de olika nämnderna (se faktaruta.)

Skolan ska få mer resurser, bland annat i form av fler pedagoger tidigt i åldrarna samt genom att ett tvålärarsystem införs.

– Vi förväntar oss statliga pengar. Alla ska ha möjlighet att utvecklas, både svenska och nysvenska elever, säger Conny Johansson.

Bland annat mot bakgrund av att skolan fått 300 nya elever under den senaste mandatperioden.

För att få fler jobb satsar kommunen att få fler godkända YH-utbildningar till orten och vuxenutbildningen generellt.

– Vi måste rusta de som inte har jobb. Mycket kommer att ligga på Lärcenter. Ungdomsarbetslösheten är ingen situation vi är ensamma om.

Här får den ende nye ordförande i kommunpolitiken en nyckelroll genom Hans Johansson, C som tillträder som ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden. Ett uppdrag som han ser som spännande.

Demokratiutveckling

Kommunfullmäktige kommer att få en permanent beredning. I klartext betyder det fler mötespunkter för att få fler invånare delaktiga i beslut.

– Delaktighet är en av nyckelfaktorerna, enligt Dan Hovskär, KD som blir byggnadsnämndens ordförande.

Därmed kommer han att lämna posten som ordförande i Falköpings Hyresgästförening vid nästa årsmöte, dock med en överlappning på några månader.

Den största utmaningen för socialnämnden blir att bygga ett demensboende. Susanne Larsson (S) lämnar ingen garanti för att det ska stå helt klart inom en mandatperiod. Kostnaderna måste löpande hållas nere i förvaltningen. En nyhet är att elever som gått ut omvårdnadsprogrammet med godkända betyg kommer att erbjudas en sex månaders provanställning i kommunen.

Vad gäller landsbygdspolitiken satsas på fler trygghetsboenden. De tre partierna vill få fler tågstopp och utöka närtrafiken.

De får möjlighet att besätta posten som 1:e vice ordförande: Centerpartiet i Tekniska nämnden, socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna i Kultur- och fritid samt byggnadsnämnden. Kristdemokraterna i Kompetens- och arbetslivsnämnden samt fullmäktige.

  • Rikard Jansson

Ordförandeposter i nämnderna

KS: Ordförande: Conny Johansson, S samt 1:e vice ordförande, Karola Svensson, C.

KF: ordförande; Patrik Björck, S, samt 1:e vice ordförande Elin Liljebäck Nilsson, KD.

Barn- och utbildning: Ingvor Bergman, S.

Socialnämnden: Susanne Larsson, S.

Tekniska nämnden: Dan Gabrielsson, S.

Byggnadsnämnden: Dan Hovskär, KD.

Kompetens- och arbetslivsnämnden: Hans Johansson, C.

Kultur- och fritidsnämnden: Allan Bjärkhed, KD.