14 okt 2014 17:23

23 jan 2015 15:52

Bostäder och utbildning på agenden

Fler bostäder och fler korta vuxenutbildningar. Det stod på agendan när landshövding Lars Bäckström kom till Falköping på sin kommunturné under tisdagen. Huvuddiskussionen hölls på Lärcenter.
– Vi måste ha fler korta utbildningar och anpassa oss till ändrade förutsättningar, framförde Katarina Andersson, chef på kompetens- och arbetslivsförvaltningen.

Lärcenter presenterade sin tvååriga språkförstärkta vård- och omsorgsutbildning som för närvarande har 15 elever med sju modersmål.

Det var Lars Bäckström själv som tog initiativ till träffen.

– På det här sättet kommer man bättre in i vardagen i verksamheterna och kan lyssna in. När man blir inbjuden är det ofta något bra som har hänt.

Avgående kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson (C), berättade om oro hos många invånare om vad som händer om nyanlända inte får jobb.

Vad gäller korta utbildningar så var landshövdingen inne på samma spår och samarbeten som krävs.

– Vi måste lyfta möjligheten att arbetsförmedlingen får upphandla lokala utbildningar.

På rak fråga så ser han dock Länsstyrelsens möjligheter till utvecklingsprojekt som små.

– Men vi representerar ju staten som har större möjligheter.

Bostadsmarknaden är en annan nyckelfråga och han uttalade behovet av att bygga ännu mer.

Hur kan ni påverka det?

– Vad gäller planeringen så kan vi fungera som mäklare mellan byggbolag. Ofta handlar det om att rätt person träffas. Så vi kan stimulera byggandet generellt.

Katarina Andersson berättade om tre trender som förvaltningen möter: Sjunkande skolresultat, ökande etableringsersättningar och varsel inom industrin.

– Problemet är när dessa grupper ställs mot varandra. Vi måste befria oss från vår egen rädsla. Falköping blir rasande snabbt en del av världen.

Lärcenter presenterade sin tvååriga språkförstärkta vård- och omsorgsutbildning som för närvarande har 15 elever med sju modersmål.

Det var Lars Bäckström själv som tog initiativ till träffen.

– På det här sättet kommer man bättre in i vardagen i verksamheterna och kan lyssna in. När man blir inbjuden är det ofta något bra som har hänt.

Avgående kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson (C), berättade om oro hos många invånare om vad som händer om nyanlända inte får jobb.

Vad gäller korta utbildningar så var landshövdingen inne på samma spår och samarbeten som krävs.

– Vi måste lyfta möjligheten att arbetsförmedlingen får upphandla lokala utbildningar.

På rak fråga så ser han dock Länsstyrelsens möjligheter till utvecklingsprojekt som små.

– Men vi representerar ju staten som har större möjligheter.

Bostadsmarknaden är en annan nyckelfråga och han uttalade behovet av att bygga ännu mer.

Hur kan ni påverka det?

– Vad gäller planeringen så kan vi fungera som mäklare mellan byggbolag. Ofta handlar det om att rätt person träffas. Så vi kan stimulera byggandet generellt.

Katarina Andersson berättade om tre trender som förvaltningen möter: Sjunkande skolresultat, ökande etableringsersättningar och varsel inom industrin.

– Problemet är när dessa grupper ställs mot varandra. Vi måste befria oss från vår egen rädsla. Falköping blir rasande snabbt en del av världen.

  • Rikard Jansson