15 okt 2014 10:41

23 jan 2015 15:52

Sjuka almar nu i trädhimlen

MILJÖ: Mössebergsparken får ansiktslyftning

Mössebergsparkens 20 almsjuka alléträd är nu ett minne blott. Inom kort kommer de att ersättas av avenbok. Detta som ett led i den förnyelse av kurortsparken som kommunen beslutat om.

Som SLA berättade i slutet av september kommer den kulturminnesmärkta Mössebergsparken i Falköping att genomgå en betydande ansiktslyftning.

En av de mest synliga delarna i detta förändringsarbete är att de 20 almträden i parkens sekelskiftesallé har sågats ned.

15-18 meter höga

När Falköpings kommun 2013 genomförde en inventering av alla almar i kommunen upptäcktes att Mössebergsträden var angripna av almsjuka och därför måste tas ner.

De kommer nu i stället att ersättas med avenbok. Avenbokarna kommer vara cirka sju meter när de planteras och kommer sedan växa till sin fulla storlek på 15–18 meter med en kronomkrets på omkring nio meter enligt uppgift från kommunen.

Träden får sällskap av ett täcke med växten vintergröna som kommer att planteras under de nya träden. Växten har valts utifrån att den är tålig och lättskött och även är en kulturväxt.

Lyktstolpar i gammaldags stil

Även belysningen i parken kommer att förändras. De lyktstolpar som stått i allén de senaste åren har tagits ned. De ska nu ersättas med lyktstolpar i äldre stil som kommer att placeras mellan bokträden för att kunna belysa både vägen genom allén och gångstigarna på ömse sidor.

De två grindvaktstugorna, vid ingången till parken, får en diskret belysning på ytterväggarna. Längre in i parken ska fontänen och stenpelarna med blomkrukor belysas med spotlights.

Ny vårdplan

Andra pusselbitar i projektet är bland annat att byta ut de moderna papperskorgarna mot sådana med gammaldags utseende och att asfalten på vägen genom allén ska rivas upp och ersättas av grus.

Tanken bakom åtgärdspaketet är att den unika kurortsparkens miljö ska återfå sin glans från 1900-talets början.

Mössebergsparken är skyddad som kulturminne och en ny vårdplan är framtagen gemensamt av Falköpings kommun och länsstyrelsen.

Som SLA berättade i slutet av september kommer den kulturminnesmärkta Mössebergsparken i Falköping att genomgå en betydande ansiktslyftning.

En av de mest synliga delarna i detta förändringsarbete är att de 20 almträden i parkens sekelskiftesallé har sågats ned.

15-18 meter höga

När Falköpings kommun 2013 genomförde en inventering av alla almar i kommunen upptäcktes att Mössebergsträden var angripna av almsjuka och därför måste tas ner.

De kommer nu i stället att ersättas med avenbok. Avenbokarna kommer vara cirka sju meter när de planteras och kommer sedan växa till sin fulla storlek på 15–18 meter med en kronomkrets på omkring nio meter enligt uppgift från kommunen.

Träden får sällskap av ett täcke med växten vintergröna som kommer att planteras under de nya träden. Växten har valts utifrån att den är tålig och lättskött och även är en kulturväxt.

Lyktstolpar i gammaldags stil

Även belysningen i parken kommer att förändras. De lyktstolpar som stått i allén de senaste åren har tagits ned. De ska nu ersättas med lyktstolpar i äldre stil som kommer att placeras mellan bokträden för att kunna belysa både vägen genom allén och gångstigarna på ömse sidor.

De två grindvaktstugorna, vid ingången till parken, får en diskret belysning på ytterväggarna. Längre in i parken ska fontänen och stenpelarna med blomkrukor belysas med spotlights.

Ny vårdplan

Andra pusselbitar i projektet är bland annat att byta ut de moderna papperskorgarna mot sådana med gammaldags utseende och att asfalten på vägen genom allén ska rivas upp och ersättas av grus.

Tanken bakom åtgärdspaketet är att den unika kurortsparkens miljö ska återfå sin glans från 1900-talets början.

Mössebergsparken är skyddad som kulturminne och en ny vårdplan är framtagen gemensamt av Falköpings kommun och länsstyrelsen.

  • Lars Berthilsson