16 okt 2014 10:50

07 jan 2015 10:21

Rena snurren kring avfallsavgifter

Fick ja – men överklagar ändå

En kvinna utanför Falköping som själv komposterar allt sitt matavfall fick beviljad dispens från att restavfallet skulle hämtas varannan vecka.

En vecka senare överklagar hon själv beslutet och vill att dispensen upphävs.

Låter det snurrigt – det tycker kvinnan också

– Det här har blivit helt absurt. Jättekonstigt och dåligt informerat, säger kvinnan till SLA.

Hon bor utanför ett mindre samhälle söder om Falköping där Avfallssortering östra Skaraborg är på väg att starta insamlingen av matavfall.

Samtidigt förändras rutinerna för hur restavfallet tas om hand. Kvinnan begärde att avfallet skulle hämtas var fjärde vecka i stället för varannan, både av miljöskäl och att det skulle sänka hennes avgift med 300 kronor per år.

Men att få den dispensen beviljad kostade 890 kronor i avgift hos Mös. Något som kvinnan insåg först i efterhand och då fanns ingen ekonomisk vinst kvar att göra.

Och sopbilen den kör ju ändå varannan vecka insåg kvinnan.

Tjänstemännen på Mös avråder till och med från att söka dispens säger kvinnan, som nu hoppas att hennes överklagan går igenom.

– Det har varit svårt att få upplysningar och jag har hänvisats hit och dit mellan Aös och Mös, säger kvinnan, som även ifrågasätter varför matavfall ska samlas in på landsbygden.

– Här tar ju många människor hand om sina matrester redan. Vad blir det för miljövinster med att åka runt med lastbil och hämta det, säger hon.

En vecka senare överklagar hon själv beslutet och vill att dispensen upphävs.

Låter det snurrigt – det tycker kvinnan också

– Det här har blivit helt absurt. Jättekonstigt och dåligt informerat, säger kvinnan till SLA.

Hon bor utanför ett mindre samhälle söder om Falköping där Avfallssortering östra Skaraborg är på väg att starta insamlingen av matavfall.

Samtidigt förändras rutinerna för hur restavfallet tas om hand. Kvinnan begärde att avfallet skulle hämtas var fjärde vecka i stället för varannan, både av miljöskäl och att det skulle sänka hennes avgift med 300 kronor per år.

Men att få den dispensen beviljad kostade 890 kronor i avgift hos Mös. Något som kvinnan insåg först i efterhand och då fanns ingen ekonomisk vinst kvar att göra.

Och sopbilen den kör ju ändå varannan vecka insåg kvinnan.

Tjänstemännen på Mös avråder till och med från att söka dispens säger kvinnan, som nu hoppas att hennes överklagan går igenom.

– Det har varit svårt att få upplysningar och jag har hänvisats hit och dit mellan Aös och Mös, säger kvinnan, som även ifrågasätter varför matavfall ska samlas in på landsbygden.

– Här tar ju många människor hand om sina matrester redan. Vad blir det för miljövinster med att åka runt med lastbil och hämta det, säger hon.