16 okt 2014 18:21

23 jan 2015 15:52

Arla vill bli bäst på specialost

Efter en tids spekulation är det nu klart att Arla köper Falbygdens Ost av finska koncernen Atria Abp.
– Det här är ett första steg i en spännande framtid, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige.
Arlas vision är nu att bli bäst inom specialost redan om två år.

Han utvecklar:

– Vi tillverkar vardagsost på ett effektivt sätt men vi är en liten spelare i premiumsegmentet. Falbygdens ost passar in i varumärket och vi välkomnar den kunskapen som nu tillförs.

– Både varumärkena och kunskapen är viktig för oss.

Det är kundernas ökande intresse och kunskap om premiumostar som driver utvecklingen. Ett intresse som främst märks i norra Europa i dag och nu behöver man en sambetspartner för att nå ut i Europa.

Avtalet skrevs under torsdagen men Konkurrensverket måste godkänna affären. Henri de Sauvages bedömning är att Arla i dag har cirka 12 procents marknadsandel på segmentet specialostar. Köpet av Falbygdens ost kan öka den andelen med 5 procentenheter.

Aktieägare, anställda och media, alla fick besked samtidigt på grund av att säljaren Atria är börsnoterat.

– Vi har känt på oss att något var på gång och har fått lite indikationer, men inget definitivt förrän i dag, säger tillförordnade platschefen Stefan Magnusson.

Facket ser positivt på affären.

– Vi har varit utanför Atrias koncept och de har inte satsat så mycket på oss de senaste åren, säger Anette Andersson.

Samtidigt gläds de åt att Christer Lundin som var vd fram till 2010 återvänder inom företaget inom specialostsegmentet.

Trots att inga besked lämnats om varken produktionen eller arbetstillfällena så välkomnas affären.

– Det här kan bara bli positivt. Vi har redan viss legotillverkning till Arla i dag.

Företaget har i dag ett 100-tal anställda. Lagret på Brogärdet är i dag 7 000 kvadratmeter. Den mindre produktionen vid Osterian hanterar dessertostlagret, packetering och prismärkning.

Köpeskillingen är okänd. Affären kan genomföras tidigast den 7 januari 2015.

Osterian med presentverksamhet som ägs av Robert Bengtsson ingår inte i affären.

Han utvecklar:

– Vi tillverkar vardagsost på ett effektivt sätt men vi är en liten spelare i premiumsegmentet. Falbygdens ost passar in i varumärket och vi välkomnar den kunskapen som nu tillförs.

– Både varumärkena och kunskapen är viktig för oss.

Det är kundernas ökande intresse och kunskap om premiumostar som driver utvecklingen. Ett intresse som främst märks i norra Europa i dag och nu behöver man en sambetspartner för att nå ut i Europa.

Avtalet skrevs under torsdagen men Konkurrensverket måste godkänna affären. Henri de Sauvages bedömning är att Arla i dag har cirka 12 procents marknadsandel på segmentet specialostar. Köpet av Falbygdens ost kan öka den andelen med 5 procentenheter.

Aktieägare, anställda och media, alla fick besked samtidigt på grund av att säljaren Atria är börsnoterat.

– Vi har känt på oss att något var på gång och har fått lite indikationer, men inget definitivt förrän i dag, säger tillförordnade platschefen Stefan Magnusson.

Facket ser positivt på affären.

– Vi har varit utanför Atrias koncept och de har inte satsat så mycket på oss de senaste åren, säger Anette Andersson.

Samtidigt gläds de åt att Christer Lundin som var vd fram till 2010 återvänder inom företaget inom specialostsegmentet.

Trots att inga besked lämnats om varken produktionen eller arbetstillfällena så välkomnas affären.

– Det här kan bara bli positivt. Vi har redan viss legotillverkning till Arla i dag.

Företaget har i dag ett 100-tal anställda. Lagret på Brogärdet är i dag 7 000 kvadratmeter. Den mindre produktionen vid Osterian hanterar dessertostlagret, packetering och prismärkning.

Köpeskillingen är okänd. Affären kan genomföras tidigast den 7 januari 2015.

Osterian med presentverksamhet som ägs av Robert Bengtsson ingår inte i affären.

  • Rikard Jansson