16 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Sänkt hastighet när Fåraberget får fler bostäder

En kommande byggboom på Fåraberget sätter oundvikligen fingret på trafiksituationen på Wetterlinsgatan.
– Det är i dag ganska hög hastighet på trafiken och vi måste hitta en bra lösning för att få ner den, säger Dan Hovskär, KD, ordförande i Falköpings Hyresbostäder.

För ett och ett halvt år sedan så avgjordes en annan fråga i samma område; Den om en eventuell förlängning av Hollendergatan till Norra Tvärvägen. Förslaget röstades ner av majoriteten. Endast Moderaterna ville att den skulle byggas för att underlätta trafiksituationen.

– En förlängning skulle ha gett en ökad trafikbelastning i centrum men även kraftig trafikökning förbi gymnasiet, Hollendergatan, Dotorp och Wetterlinsgatan, säger Roger Lundberg (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Han menar att även en del av trafiken utmed 46:an skulle flyttat in till genomfartsleden.

– Ingen tilltalande lösning.

Ingen genomfartsled

Men trafiksituationen i området kommer åter på tapeten efter samrådet om att bygga 440 nya bostäder på Fåraberget.

– Enligt plan så ska en väg bara försörja bostadsområdet men det blir ingen genomfartsled.

Miljösamverkan Östra Skaraborg har krävt att området genomgår fler djupgående utredningar. Bland annat en bullerutredning och miljökonsekvensbeskrivning, även för en mindre led för busstrafik med annan sträckning.

Ed Kahrs, M, tidigare oppositionsråd anser att det är befängt att inte längre diskutera en förlängning av Hollendergatan.

– Det är idioti att behöva köra en omväg till sin bostad när man bor mitt i stan. Och alla som bor i det nya området kommer inte att cykla eller ta bussen.

Han menar att den egentliga orsaken är att några få starka personer inom majoriteten styrt beslutet.

– Det här är en stor fråga för hela kommunen. Om man tagit ett riktigt demokratiskt beslut inom de partierna tror jag att Hollendergatan skulle ha förlängts.

För ett och ett halvt år sedan så avgjordes en annan fråga i samma område; Den om en eventuell förlängning av Hollendergatan till Norra Tvärvägen. Förslaget röstades ner av majoriteten. Endast Moderaterna ville att den skulle byggas för att underlätta trafiksituationen.

– En förlängning skulle ha gett en ökad trafikbelastning i centrum men även kraftig trafikökning förbi gymnasiet, Hollendergatan, Dotorp och Wetterlinsgatan, säger Roger Lundberg (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Han menar att även en del av trafiken utmed 46:an skulle flyttat in till genomfartsleden.

– Ingen tilltalande lösning.

Ingen genomfartsled

Men trafiksituationen i området kommer åter på tapeten efter samrådet om att bygga 440 nya bostäder på Fåraberget.

– Enligt plan så ska en väg bara försörja bostadsområdet men det blir ingen genomfartsled.

Miljösamverkan Östra Skaraborg har krävt att området genomgår fler djupgående utredningar. Bland annat en bullerutredning och miljökonsekvensbeskrivning, även för en mindre led för busstrafik med annan sträckning.

Ed Kahrs, M, tidigare oppositionsråd anser att det är befängt att inte längre diskutera en förlängning av Hollendergatan.

– Det är idioti att behöva köra en omväg till sin bostad när man bor mitt i stan. Och alla som bor i det nya området kommer inte att cykla eller ta bussen.

Han menar att den egentliga orsaken är att några få starka personer inom majoriteten styrt beslutet.

– Det här är en stor fråga för hela kommunen. Om man tagit ett riktigt demokratiskt beslut inom de partierna tror jag att Hollendergatan skulle ha förlängts.

  • Rikard Jansson