17 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Skolinspektionen riktar dubbel kritik mot grundskola

En grundskola i Falköping får svidande kritik från Skolinspektionen för att kunskapsmålen inte nås i årskurs 3. Det saknas resurser i modersmålsundervisningen men skolan misslyckas även med att stimulera de elever som lätt når kunskapkraven.

Det var i september som myndigheten granskade F–­5- skolan och kom fram till att undervisningen måste utvecklas så att alla elever kan nå målen. Till de elever som har modersmålsundervisning måste skolan erbjuda mer handledning. Men samtidigt slår myndigheten alltså larm om att det heller inte fungerar tillfredsställande för de elever som lättare för sig. De måste ges möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling än vad de gör i dag.

Svag organisation

Det är brister i organisationen som anges som huvudorsak till den uppkomna situationen. Den främjar helt enkelt inte planeringen och genomförandet. För närvarande sätts resurser i huvudsak in mot de elever som riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som ställs. Och som en konsekvens misslyckas enheten även med att stimulera de övriga.

Det är rektorns ansvar att se till att de elever som har behov av särskilt stöd får det. Därtill har eleven rätt att få hjälpen på sitt modersmål.

I rapporten framkommer att det är skolorganisationen centralt i kommunen som fördelar särskilt stöd utifrån deras behov och här saknas förutsättningar i dag för att uppfylla behoven.

Senast den 30 januari ska skolans åtgärder redovisas för Skolinspektionen.

Det var i september som myndigheten granskade F–­5- skolan och kom fram till att undervisningen måste utvecklas så att alla elever kan nå målen. Till de elever som har modersmålsundervisning måste skolan erbjuda mer handledning. Men samtidigt slår myndigheten alltså larm om att det heller inte fungerar tillfredsställande för de elever som lättare för sig. De måste ges möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling än vad de gör i dag.

Svag organisation

Det är brister i organisationen som anges som huvudorsak till den uppkomna situationen. Den främjar helt enkelt inte planeringen och genomförandet. För närvarande sätts resurser i huvudsak in mot de elever som riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som ställs. Och som en konsekvens misslyckas enheten även med att stimulera de övriga.

Det är rektorns ansvar att se till att de elever som har behov av särskilt stöd får det. Därtill har eleven rätt att få hjälpen på sitt modersmål.

I rapporten framkommer att det är skolorganisationen centralt i kommunen som fördelar särskilt stöd utifrån deras behov och här saknas förutsättningar i dag för att uppfylla behoven.

Senast den 30 januari ska skolans åtgärder redovisas för Skolinspektionen.

  • Rikard Jansson