20 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

"Vågar inte tro förrän jag ser det"

Tågolyckan på Sågaregatan i Falköping

Ett tåg körde in i Anders Neümans fastighet för snart fyra veckor sedan. Men han vet ännu inte hur det löser sig ekonomiskt.
– Från vissa håll har jag hört att jag ska gå skadeslös ur detta, men jag vågar inte tro det förrän jag vet säkert.

På onsdag är det fyra veckor sedan Anders Neümans fastighet råkade ut för en mycket ovanlig olycka – ett tågset brakade igenom ett stoppblock och färden tog slut först i huset. En vagn står fortfarande kvar som en påminnelse om det som hänt.

– Den håller upp huset. Det är väl inga stora problem att ta bort den, men man måste veta hur man går till väga så att inte huset rasar, säger Anders Neüman till SLA.

Nu rör hans funderingar mest hur allt löser sig ekonomiskt.

– Mitt försäkringsbolag tar inget av detta. Jag har visserligen huset fullvärdesförsäkrat, men det täcker inte olyckor som orsakats av att ett tåg kört in i huset. Men jag har hört att det är spårägaren, alltså kommunen, och dess försäkringsbolag som ska hålla i det hela.

Men Neüman har inte fått helt klart med vem som faktiskt står för alla kostnader.

– Jag vågar inte lita på något förrän jag ser det själv, det handlar om ganska stora summor.

Neüman var tidigt kritisk till att ingen från kommunen – mer än under själva olycksnatten – hörde av sig och informerade om läget eller frågade hur det var med honom. Han uttryckte sitt missnöje bland annat i SLA-artiklar. I samband med detta sökte SLA företrädare på kommunen, men kom enbart i kontakt med kommunikationschefen Pascal Tshibanda.

Kort efter detta publicerades en text på kommunens hemsida där man ”med anledning av påståenden i media” ville förtydliga vilka åtgärder som vidtagits i samband med tågolyckan, bland annat att tjänstemän visst hade besökt Neüman.

– De hade inte alls sökt kontakt med mig förrän ni på SLA sökte dem, däremot hade jag ringt dem ett par gånger.

Pascal Tshibanda svarar SLA i ett mejl att texten på hemsidan är kommunens officiella förtydligande rörande tågolyckan. ”Ett flertal medier har rapporterat om händelsen. I ett fall har det förekommit ett påstående som inte överensstämde med de åtgärder som vi vidtagit. Det handlar inte om artiklar i SLA. I övrigt avvaktar vi de bägge olycksplatsutredningarna, som vi inte kan föregripa av juridiska skäl, samt utfallet av försäkringsärendena.”

På onsdag är det fyra veckor sedan Anders Neümans fastighet råkade ut för en mycket ovanlig olycka – ett tågset brakade igenom ett stoppblock och färden tog slut först i huset. En vagn står fortfarande kvar som en påminnelse om det som hänt.

– Den håller upp huset. Det är väl inga stora problem att ta bort den, men man måste veta hur man går till väga så att inte huset rasar, säger Anders Neüman till SLA.

Nu rör hans funderingar mest hur allt löser sig ekonomiskt.

– Mitt försäkringsbolag tar inget av detta. Jag har visserligen huset fullvärdesförsäkrat, men det täcker inte olyckor som orsakats av att ett tåg kört in i huset. Men jag har hört att det är spårägaren, alltså kommunen, och dess försäkringsbolag som ska hålla i det hela.

Men Neüman har inte fått helt klart med vem som faktiskt står för alla kostnader.

– Jag vågar inte lita på något förrän jag ser det själv, det handlar om ganska stora summor.

Neüman var tidigt kritisk till att ingen från kommunen – mer än under själva olycksnatten – hörde av sig och informerade om läget eller frågade hur det var med honom. Han uttryckte sitt missnöje bland annat i SLA-artiklar. I samband med detta sökte SLA företrädare på kommunen, men kom enbart i kontakt med kommunikationschefen Pascal Tshibanda.

Kort efter detta publicerades en text på kommunens hemsida där man ”med anledning av påståenden i media” ville förtydliga vilka åtgärder som vidtagits i samband med tågolyckan, bland annat att tjänstemän visst hade besökt Neüman.

– De hade inte alls sökt kontakt med mig förrän ni på SLA sökte dem, däremot hade jag ringt dem ett par gånger.

Pascal Tshibanda svarar SLA i ett mejl att texten på hemsidan är kommunens officiella förtydligande rörande tågolyckan. ”Ett flertal medier har rapporterat om händelsen. I ett fall har det förekommit ett påstående som inte överensstämde med de åtgärder som vi vidtagit. Det handlar inte om artiklar i SLA. I övrigt avvaktar vi de bägge olycksplatsutredningarna, som vi inte kan föregripa av juridiska skäl, samt utfallet av försäkringsärendena.”