20 okt 2014 22:19

23 jan 2015 15:52

Wigh krävde proportionella val till KS

Långt kommunfullmäktigemöte

Det blev en voteringarnas afton när kommunfullmäktige sammanträdde på måndagskvällen. När det gällde val av kommunstyrelse så krävde Sverigedemokraterna proportionella val.

Redan vid första valet, val av protokolljusterare, blev det sluten votering efter ett inlägg av Hanna Wigh.

– I och med att Sverigedemokraterna är det näst största partiet i Falköping och det största oppositionspartiet så bör det vara en Sverigedemokrat som är med och justerar protokollet, därför nominerar jag Martin Lundin, sade Wigh.

Valet föll dock på Susanne Larsson (S) och Ed Kahrs (M) som var de två första alternativen. Sverigedemokraterna reserverade sig.

Reservationer och sluten votering blev det också i nästa val: Ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i kommunfullmäktige. Patrik Björck (S) valdes till ordförande och Elin Liljebäck-Nilsson (KD) till förste vice ordförande. Sverigedemokraterna deltog inte i besluten.

Ingrid A. Jarlsson (M) föreslogs till andra vice ordförande, Hanna Wigh menade att den posten borde gå till Sverigedemokraterna.

– Kutym är i fullmäktige att det är det näst största partiet, alltså det största oppositionspartiet, som besitter den här platsen. Därmed nominerar jag Maddelen Larsson till andra vice ordförande.

Återigen blev det sluten votering vilket resulterade i att Ingrid A. Jarlsson valdes. Sverigedemokraterna reserverade sig.

När mötet kom till punkt sex där val av 13 ordinarie ledamöter till kommunstyrelsen först skulle göras, krävde fem Sverigedemokrater proportionella val.

– Detta utefter att vi har noterat att det finns en risk att vissa partier kommer överens och försöker neka Sverigedemokraterna det vi har rätt till, sade Hanna Wigh.

Det resulterade i sju platser till S, C och KD och sex platser till oppositionen.

Texten uppdateras under tisdagen

Redan vid första valet, val av protokolljusterare, blev det sluten votering efter ett inlägg av Hanna Wigh.

– I och med att Sverigedemokraterna är det näst största partiet i Falköping och det största oppositionspartiet så bör det vara en Sverigedemokrat som är med och justerar protokollet, därför nominerar jag Martin Lundin, sade Wigh.

Valet föll dock på Susanne Larsson (S) och Ed Kahrs (M) som var de två första alternativen. Sverigedemokraterna reserverade sig.

Reservationer och sluten votering blev det också i nästa val: Ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i kommunfullmäktige. Patrik Björck (S) valdes till ordförande och Elin Liljebäck-Nilsson (KD) till förste vice ordförande. Sverigedemokraterna deltog inte i besluten.

Ingrid A. Jarlsson (M) föreslogs till andra vice ordförande, Hanna Wigh menade att den posten borde gå till Sverigedemokraterna.

– Kutym är i fullmäktige att det är det näst största partiet, alltså det största oppositionspartiet, som besitter den här platsen. Därmed nominerar jag Maddelen Larsson till andra vice ordförande.

Återigen blev det sluten votering vilket resulterade i att Ingrid A. Jarlsson valdes. Sverigedemokraterna reserverade sig.

När mötet kom till punkt sex där val av 13 ordinarie ledamöter till kommunstyrelsen först skulle göras, krävde fem Sverigedemokrater proportionella val.

– Detta utefter att vi har noterat att det finns en risk att vissa partier kommer överens och försöker neka Sverigedemokraterna det vi har rätt till, sade Hanna Wigh.

Det resulterade i sju platser till S, C och KD och sex platser till oppositionen.

Texten uppdateras under tisdagen