21 okt 2014 19:20

23 jan 2015 15:30

"Kommunallagen är vår enda vän"

Hanna Wigh, SD är besviken på att partiet gick miste om oppositionsledarrollen.
– Men vi var medvetna om att vi skulle hamna i den situationen i och med att Moderaterna hade sökt de andras stöd. Vi hade fått löfte om att de skulle höra av sig men inte gjort det.

Att de krävde proportionerliga val i omröstningarna motiverar hon så här.

– Alla oppositionspartier måste känna att de kan utöva sin politik så att man får en rättvis fördelning.

Detta trots att det fanns en valberedning.

– Vi känner att kommunallagen är vår enda vän. Den kan man inte dribbla bort.

Hur ser du på att den övriga oppositionen enades om en kandidat, trots att V och MP flaggat för en egen kandidat?

– Det är direkta lögner och de borde stå till svars för det. Det skulle självklart vara värdefullt för oss att få en oppositionsledarroll eftersom vi har varit det mest aktiva oppositionspartiet.

Hur ser du på de övriga oppositionspartiernas egna etikett "demokratisk opposition"?

– Det är intressant men inte min sak att tycka något om det. Det är inte mina väljare som är besvikna utan det är moderaternas väljare som ska stå till svars över deras oheliga allians.

När fullmäktige väljer posterna till de enskilda nämnderna tänker partiet uttnyttja samma rätt till omröstning.

– Nu har vi hamnat i den här situationen. Det är olyckligt men vi väljer att löpa linan ut för att slå vakt om vår rätt.

Att de krävde proportionerliga val i omröstningarna motiverar hon så här.

– Alla oppositionspartier måste känna att de kan utöva sin politik så att man får en rättvis fördelning.

Detta trots att det fanns en valberedning.

– Vi känner att kommunallagen är vår enda vän. Den kan man inte dribbla bort.

Hur ser du på att den övriga oppositionen enades om en kandidat, trots att V och MP flaggat för en egen kandidat?

– Det är direkta lögner och de borde stå till svars för det. Det skulle självklart vara värdefullt för oss att få en oppositionsledarroll eftersom vi har varit det mest aktiva oppositionspartiet.

Hur ser du på de övriga oppositionspartiernas egna etikett "demokratisk opposition"?

– Det är intressant men inte min sak att tycka något om det. Det är inte mina väljare som är besvikna utan det är moderaternas väljare som ska stå till svars över deras oheliga allians.

När fullmäktige väljer posterna till de enskilda nämnderna tänker partiet uttnyttja samma rätt till omröstning.

– Nu har vi hamnat i den här situationen. Det är olyckligt men vi väljer att löpa linan ut för att slå vakt om vår rätt.