21 okt 2014 14:17

23 jan 2015 15:30

Voteringar fördyrade möte

Ledamöterna till kommunstyrelsen, presidiet och valberedningen blev tillsatta på fullmäktigemötet sent i måndags, men SD:s konsekventa krav på voteringar får nu svidande kritik från flera håll.

– Ett exempellöst missbruk av demokratin. Upprörande och respektlöst, säger Patrik Björck, S, ordförande i fullmäktige.

Det var Sverigedemokraterna som konsekvent krävde proportionerliga val (dock ej till kommunalrådsposterna) som upprör.

– Proportionerliga val är en säkerhetsventil för att garantera demokratin. Det kan partierna utnyttja om de upptäcker att någon skulle snuva en på det som man har rätt till.

– Men vi har haft en valberedning som redan sett till att det blir rättvist fördelat. Man har laglig rätt att begära detta, men det är inte meningen att agera lekstuga.

Hanna Wighs motivering under mötet var just det, att de såg en risk i att andra partier försökt neka dem det som de har rätt till, oppositionsledarrollen. Deras kandidat Martin Lundin förlorade med rösterna 10-14 till förmån för Lena Sjödahl, M.

– Det är inget demokratiskt brott att inte rösta på näst största partiet, säger Ann Kyrkander, MP.

Innan fullmäktige hade MP och V gått ut med att de ville ha en egen kandidat. I stället gick alla oppositionspartier ihop, utom SD om en gemensam kandidat, Lena Sjödahl, M.

– Hon var närmast oss av de alternativ som i realiteten fanns.

Några har reagerat på formuleringen, ”den demokratiska oppositionen”.

– Initiativet kom inte från någon enskild individ. Vi söker nya samarbetssätt och bjöd in alla.

Dock inte SD.

Nu vill MP ha något i utbyte för att ha röstat på M.

– 2:e vice ordförande är ju en mäktig position, men vi har inte påbörjat den förhandlingen om nämnderna och bolagsstyrelserna än.

När fullmäktige går över fyra timmar utgår extra ersättning. Uppskattningsvis kostade måndagens fullmäktigemöte mellan 13 515 och 21 200 kronor extra, netto, beroende på antal ersättare i tjänst.

– Jag hade hellre sett att de pengarna hade gått till skola eller vård.

SLA söker Hanna Wigh.

– Ett exempellöst missbruk av demokratin. Upprörande och respektlöst, säger Patrik Björck, S, ordförande i fullmäktige.

Det var Sverigedemokraterna som konsekvent krävde proportionerliga val (dock ej till kommunalrådsposterna) som upprör.

– Proportionerliga val är en säkerhetsventil för att garantera demokratin. Det kan partierna utnyttja om de upptäcker att någon skulle snuva en på det som man har rätt till.

– Men vi har haft en valberedning som redan sett till att det blir rättvist fördelat. Man har laglig rätt att begära detta, men det är inte meningen att agera lekstuga.

Hanna Wighs motivering under mötet var just det, att de såg en risk i att andra partier försökt neka dem det som de har rätt till, oppositionsledarrollen. Deras kandidat Martin Lundin förlorade med rösterna 10-14 till förmån för Lena Sjödahl, M.

– Det är inget demokratiskt brott att inte rösta på näst största partiet, säger Ann Kyrkander, MP.

Innan fullmäktige hade MP och V gått ut med att de ville ha en egen kandidat. I stället gick alla oppositionspartier ihop, utom SD om en gemensam kandidat, Lena Sjödahl, M.

– Hon var närmast oss av de alternativ som i realiteten fanns.

Några har reagerat på formuleringen, ”den demokratiska oppositionen”.

– Initiativet kom inte från någon enskild individ. Vi söker nya samarbetssätt och bjöd in alla.

Dock inte SD.

Nu vill MP ha något i utbyte för att ha röstat på M.

– 2:e vice ordförande är ju en mäktig position, men vi har inte påbörjat den förhandlingen om nämnderna och bolagsstyrelserna än.

När fullmäktige går över fyra timmar utgår extra ersättning. Uppskattningsvis kostade måndagens fullmäktigemöte mellan 13 515 och 21 200 kronor extra, netto, beroende på antal ersättare i tjänst.

– Jag hade hellre sett att de pengarna hade gått till skola eller vård.

SLA söker Hanna Wigh.

  • Rikard Jansson

Klara poster

Fullmäktige

ordförande: Patrik Björck, S.

1:e vice ordförande: Elin Liljebäck-Nilsson, KD.

2:e vice ordförande: Ingrid A Jarlsson.

Kommunstyrelsen

ordförande: Conny Johansson, S.

1:e vice ordförande: Karola Svensson, C.

2:e vice ordförande: Lena Sjödahl, M.

Övriga ledamöter: Ingvor Bergman, S, Niclas Hillestrand, S, Julia Björck, S, Ingrid A Jarlsson, M, Karola Svensson, C, Hans Johansson, C, Dan Hovskär, KD, Annika Carp, FP, Martin Lundin, SD, Johanna Johansson, SD samt Ann Kyrkander, MP.

Valberedning: Corry Thuresson, S, Marie Beroun, S, Pal Seidler, S, Inga-Lill Bergsten, S, Pema Malmgren, M, Roland Svensson, M, Carl-Eric Gabrielsson, C, Ingela Pettersson, C, Lennart Falegård, FP, Thomas Jonsson, KD, Johanna Johansson, SD, Maddelen Larsson, SD, Magnus Hägg, MP.

Källa: