22 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:21

Skärpta regler efter miss på Gudhemsgården

"Personalen har inte följt riktlinjerna"

Utan lagstöd var en klient på Gudhemsgården frihetsberövad i 16 dagar och efterlyst i sju dagar. Efter löfte om åtgärder avskriver nu Inspektionen för vård och omsorg ärendet.

Det var efter att händelsen Lex Sarah-anmälts som ett ”Allvarligt missförhållande” som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde en utredning.

Bakgrunden var att en klient på Gudhemsgården var frihetsberövad och efterlyst utan lagligt stöd i 16 respektive sju dagar i somras.

Upptäcktes vid överklagan

Felet uppstod då Förvaltningsrätten beslutade om missbruksvård för klienten men då inte förordnade om att domen skulle gälla omedelbart.

När Gudhemsgården tog emot domen noterades inte att den saknade förordnandet. Det upptäcktes först efter att domen överklagats till Kammarrätten som den 11 juli beslutade att klienten skulle omhändertas omedelbart.

Riktlinjer på gång

Enligt IVO var Gudhemsgården inte tillräckligt noggranna vid kontroll av förvaltningsrättens dom.

”Personalen har varit försumlig och inte följt de interna riktlinjerna”, skriver IVO i sitt beslut.

Statens institutionsstyrelse, SiS, som Gudhemsgården lyder under, arbetar med att ta fram riktlinjer för att undvika situationer då klienter frihetsberövas utan lagstöd. Riktlinjerna ska vara klara innan årsskiftet.

Efter utredning har nu IVO beslutat att avsluta ärendet då man anser att SiS utrett det allvarliga missförhållandet i tillräcklig omfattning och vidtagit tillräckliga åtgärder.

Det var efter att händelsen Lex Sarah-anmälts som ett ”Allvarligt missförhållande” som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde en utredning.

Bakgrunden var att en klient på Gudhemsgården var frihetsberövad och efterlyst utan lagligt stöd i 16 respektive sju dagar i somras.

Upptäcktes vid överklagan

Felet uppstod då Förvaltningsrätten beslutade om missbruksvård för klienten men då inte förordnade om att domen skulle gälla omedelbart.

När Gudhemsgården tog emot domen noterades inte att den saknade förordnandet. Det upptäcktes först efter att domen överklagats till Kammarrätten som den 11 juli beslutade att klienten skulle omhändertas omedelbart.

Riktlinjer på gång

Enligt IVO var Gudhemsgården inte tillräckligt noggranna vid kontroll av förvaltningsrättens dom.

”Personalen har varit försumlig och inte följt de interna riktlinjerna”, skriver IVO i sitt beslut.

Statens institutionsstyrelse, SiS, som Gudhemsgården lyder under, arbetar med att ta fram riktlinjer för att undvika situationer då klienter frihetsberövas utan lagstöd. Riktlinjerna ska vara klara innan årsskiftet.

Efter utredning har nu IVO beslutat att avsluta ärendet då man anser att SiS utrett det allvarliga missförhållandet i tillräcklig omfattning och vidtagit tillräckliga åtgärder.

  • Lars Berthilsson