22 okt 2014 16:39

07 jan 2015 10:01

Skatteutjämningskronor bakom expansiv budget

En budget med slopat överskottsmål och fortsatt höga investeringar. S, C och KD lättar på plånboken i den föreslagna budgeten som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det slopade besparingskravet på en procent av verksamheten har försvunnit. De pengarna ska istället läggas på satsningar för att utveckla Falköping.

– Nämnderna får inget tryck på sig att göra verksamhetsförändringar som de skulle ha behövt göra annars. Ett sätt att skapa trygghet.

Totalt får nämnderna behålla 15 miljoner. Sex av dessa till socialnämnden och fem till barn- och utbildningsnämnden. Därtill har ramarna som beräknades redan ifjol höjts med ytterligare 20 miljoner. Därmed får socialnämnden ytterligare fem miljoner och barn och utbildningsnämnden ytterligare 11.

Det är den ökade inflyttningen som ger 39 miljoner extra i budgeten genom skatteutjämningssystemet som ligger bakom tillskotten.

– Förstärkningen möjliggörs tack vare en ökad inflyttning till Falköping och att vi har en ökande andel barn och ungdomar. Det ger mer skatteutjämningskronor än för äldre.

Den tidigare inledda satsningen med rätt till heltid för alla anställda i kommunen fortsätter.

Tidigare års investeringar har tvingat kommunen att ta nya lån. Nästa år föreslås investeringar på 192,3 miljoner kronor, vilket är en höjning med 84,3 miljoner jämfört med året innan. Två av de viktigaste investeringarna är bygget av den nya GD-skolan i Stenstorp och renovering av äldreboende i Floby som fått ålägganden, tillsammans cirka 100 miljoner kronor.

För två år sedan sade du att efter ”de här åren kommer vi att ta ner låneskulden”. Oppositionen såg redan då 170 miljoner som mycket.

Varför höjer ni investeringsnivån igen?

– Det var en förhoppning då och nu kan jag konstatera att behovet är större. Vi har objekt på väntelistan som inte är med i år, som en renovering av Medborgarhuset.

– Det tillkommer hela tiden nya objekt och behov. Vi befinner oss i en situation när de byggnaderna är i behov av renovering för att kunna fungera i ytterligare 50 år.

Det slopade besparingskravet på en procent av verksamheten har försvunnit. De pengarna ska istället läggas på satsningar för att utveckla Falköping.

– Nämnderna får inget tryck på sig att göra verksamhetsförändringar som de skulle ha behövt göra annars. Ett sätt att skapa trygghet.

Totalt får nämnderna behålla 15 miljoner. Sex av dessa till socialnämnden och fem till barn- och utbildningsnämnden. Därtill har ramarna som beräknades redan ifjol höjts med ytterligare 20 miljoner. Därmed får socialnämnden ytterligare fem miljoner och barn och utbildningsnämnden ytterligare 11.

Det är den ökade inflyttningen som ger 39 miljoner extra i budgeten genom skatteutjämningssystemet som ligger bakom tillskotten.

– Förstärkningen möjliggörs tack vare en ökad inflyttning till Falköping och att vi har en ökande andel barn och ungdomar. Det ger mer skatteutjämningskronor än för äldre.

Den tidigare inledda satsningen med rätt till heltid för alla anställda i kommunen fortsätter.

Tidigare års investeringar har tvingat kommunen att ta nya lån. Nästa år föreslås investeringar på 192,3 miljoner kronor, vilket är en höjning med 84,3 miljoner jämfört med året innan. Två av de viktigaste investeringarna är bygget av den nya GD-skolan i Stenstorp och renovering av äldreboende i Floby som fått ålägganden, tillsammans cirka 100 miljoner kronor.

För två år sedan sade du att efter ”de här åren kommer vi att ta ner låneskulden”. Oppositionen såg redan då 170 miljoner som mycket.

Varför höjer ni investeringsnivån igen?

– Det var en förhoppning då och nu kan jag konstatera att behovet är större. Vi har objekt på väntelistan som inte är med i år, som en renovering av Medborgarhuset.

– Det tillkommer hela tiden nya objekt och behov. Vi befinner oss i en situation när de byggnaderna är i behov av renovering för att kunna fungera i ytterligare 50 år.

  • Rikard Jansson