23 okt 2014 11:16

07 jan 2015 10:01

Böter för riven stenmur

Dom efter tre års utredning

Falköpingsbon tog bort 15 meter av en skyddad stenmur. Nu har han dömts till 10 000 kronor i böter.

Det var hösten 2011 som Falköpingsbon på sina marker tog bort en 15 meter lång del av en stenmur som är klassad ”biotopskyddad stenmur i jordbruksmark”.

Dom efter tre år

Händelsen polisanmäldes och har sedan dess utretts. Nu tre år senare kommer domen.

Enligt kammaråklagare Magnus Clase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har åtgärden skett utan att markägaren haft dispens och har kunnat skada naturmiljön.

Falköpingsbon döms nu till en företagsbot på 10 000 kronor för brott mot miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd.

Särskilt ansvar

Enligt åklagaren har brottet begåtts av en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Att Falköpingsbon döms till företagsbot beror på att brottet har begåtts i hans näringsverksamhet.

Straffet har satts ned från 25 000 kronor med hänsyn främst till tiden som har gått sedan gärningen begicks.

Det var hösten 2011 som Falköpingsbon på sina marker tog bort en 15 meter lång del av en stenmur som är klassad ”biotopskyddad stenmur i jordbruksmark”.

Dom efter tre år

Händelsen polisanmäldes och har sedan dess utretts. Nu tre år senare kommer domen.

Enligt kammaråklagare Magnus Clase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har åtgärden skett utan att markägaren haft dispens och har kunnat skada naturmiljön.

Falköpingsbon döms nu till en företagsbot på 10 000 kronor för brott mot miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd.

Särskilt ansvar

Enligt åklagaren har brottet begåtts av en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Att Falköpingsbon döms till företagsbot beror på att brottet har begåtts i hans näringsverksamhet.

Straffet har satts ned från 25 000 kronor med hänsyn främst till tiden som har gått sedan gärningen begicks.

  • Lars Berthilsson